plik doc

Renesans - twórcy

Schemat twórców renesansu. Wypisani wszyscy wraz z dziełami. Brak tu opisów, czy interpretacji. Po prostu nazwiska i tytuły.
Renesans Poeci wczesnego humanizmu Filip Kallimach (Buonaccorsi) (1450-1508) Do Grzegorza z Sanoka (wiersz) Do Fanni Swentochy (wiersz) Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka Grzegorz z Sanoka (ok. 1406 ? 1477) Do Kallimacha (wierszyk) Konrad Celtis (1450-1508) Wiersze (Do Wisły ? Opisując jej początek i ujście..; O pocałunku cesarza i papieża; Do mojej...

plik doc

Ratownictwo medyczne

Anatomia
ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ I PATOLOGIĄ Anatomia ? nauka o budowie ciała ludzkiego Fizjologia ? nauka o czynnościach organizmu Fizjopatologia - /fizjologia patologiczna/patofizjologia/ - dział patologii zajmującej się czynnościami organizmu zmienionymi w skutek choroby Komórka ? jest to najmniejsza zorganizowana jednostka żywej materii, podstawowy element strukturalny i czynnościowy organizmów roślinnych i zwierzęcych. Może stanowić samodzielny organizm. Składa się z jądra, cytopla...

plik doc

psychiatria

arteterapia
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Ustawodawstwo i konwencje dotyczące piel psychiatrycznego Profilaktyka i promocja zdrowa psychicznego. Pacjenta można takiego przyjąć do szpitala bez jego zgody, gdy zagraża życiu swojemu lub innym. Cechy takiego zachowania to agresja, próby samobójcze, okaleczanie. Agresja gromadzona – szykuje sznur do powieszenia np., gromadzi jakieś przedmioty. Werbalne groźby również kwalifikują do wizyty u psychiatry . Ordynator w ciągu 48...

plik doc

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I


ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia właśnie przyjmowane pożywienie bądź jego brak decyduje w bardzo dużym stopniu, czy prawidłowo rozwijamy się fizycznie, czy nasze organizmy są w stanie funkcjonować i czy posiadamy dostat...

plik odt

Konspekt lekcji profilaktycznej - narkotyki

Przygotowany konspekt zajęć z uczniami w zakresie profilaktyki

AKADEMIA HUMANISTYCZNA
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
Wydział
Pedagogiczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Magdalena Bulkowska
Nr albumu:
51269
Szkodliwe skutki zażywania narkotyków
- konspekt zajęć
Praca zaliczeniowa z przedmiotu:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Pułtusk,
24 stycznia 201

plik doc

postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej

postawy prawidłowe i nieprawidłowe
PODSTAWY RODZIECIELSKIE A ŚWIAT WARTOŚCI DZIECKA Dzięki więzi uczuciowej kochający rodzice mogą od małego wpajać dziecku, co wolno, a czego nie należy; dziecko w miarę rozwoju zinternalizuje te nakazy i zakazy, tak że stają się one jego własnymi przekonaniami, tworzy więc własny system wartości. Mogą kształtować zainteresowania dziecka, podsuwając rodzaje dyscyplin sportowych wartych uprawiania, wpływać na dobór przyjaciół, na decyzję co do przyszł...

plik doc

teoretyczne modele pielegniarstwa

Zawarte jest 12 modeli pielęgniarstwa i krótka recęzja.
Pierwszą pielęgniarką, która, zapoczątkowała odrębność roli zawodowej pielęgniarki, była Florance Nightingel. Według niej pielęgniarstwo jako działalność polega na pomaganiu człowiekowi w cierpieniu z powodu choroby, z zapewnieniem odpowiednich warunków dla niego, które służą utrzymaniu dobrego stanu. Uważała, że poprawa fizycznego otoczenia jest wstępnym warunkiem procesu zdrowienia. Podstawowymi elementami jej teorii były pojęcia: o...

plik doc

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego
Próby ratowania Rzeczpospolitej Szlacheckiej za Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli reformy jako antidotum na upadające państwo.? Praca ta ma charakter problemowy i przedstawia reformy przeprowadzone za czasów panowania ostatniego króla-elekta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i obejmuje lata 1764 (elekcja króla) do obrad sejmu w roku 1776. Końcowe lata panowania Augusta III Mocnego gwałtownie pogłębiły rozkład R...

plik docx

Metody kształtowania wizerunku firmy

Praca zaliczeniowa z Public Relations \"Matody kształtowania wizerunku firmy\"

 Ważnym narzędziem marketingu jest public relations. Przedsiębiorstwo musi posiadać bliskie więzi nie tylko ze swoimi klientami, dostawcami i dealerami, ale również powinno kontaktować się z szeroką zainteresowaną publicznością. Publiczność może ułatwiać przedsiębiorstwu zrealizowanie jego celów lub mu w tym przeszkadzać. Rozsądne przedsiębiorstwo po...

plik doc

Dydaktyka, ściąga

ŚCIĄGA NA EGZAMIN Z DYDAKTYKI :)
Rodzaje układów treści kształcenia : układ liniowy ? to układ w którym poszczególne porcje materiału nauczania tworzą nieprzerwany ciąg ściśle ze sobą powiązanych i warunkujących wzajemnie ogniw, przerabianych za zwyczaj tylko jeden raz w ciągu całego okresu nauki szkolnej. Układ koncentryczny - te same treści kształcenia powtarza się co pewien czas zaczynając stopniowo ich zakres wzbogacając o nowe składniki pogłębiając omawiane związki i zależnośc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,