plik rtf

Metody nauczania oparte na słowie


METODY NAUCZANIA OPARTE NA SŁOWIE Metody nauczania oparte na słowie Metody nauczania – to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia celu. Wg Okonia – systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zainteresowań umysłowych i zdolności. Wg Zaczyńskiego – celowo i systematycznie stosowany sposób kierowania pracą uczniów w procesie dydaktycznym...

plik odt

metody kształcenia dorosłych

metody kształcenia dorosłych
W procesie kształcenia dorosłych mogą być wykorzystane różne metody, które moga się przyczynić do łatwiejszego przyswajania wiedzy. Nadal można zauważyć dominację metod opartych na przekazywaniu „gotowej” wiedzy. Jednak człowiek dorosły uczy się także przez doświadczenie, refleksję, obserwację itp. Techniki- czynności praktyczne podporządkowane metodzie. Metody- to określony sposób działania, który jest wypróbowany, to pewien układ czynności realizowan...

plik doc

Przykład metodologia badań społęcznych

Przykład na egzamin z metodologi badań społecznych
Przykład na egzamin z metodologii: Temat (pytanie): Jakie metody pracy nauczyciela determinują umiejętność pisania i czytania? Do tego trzeba stworzyć: 1. problem główny i 4 szczegółowe, 2. zmienną niezależną, 3. zmienną zależną, 4. dwie zmienne uboczne, 5. dwie zmienne pośredniczące, 6. wskaźniki do zmiennej zależnej i niezależnej, Problem główny: Czy i (w jaki sposób) metody pracy nauczyciela determinują umiejętność czytania...

plik doc

pedagogika-

geneza pedagogiki, metodologia, Jan Amos Komeński, Kwintylian, Jan Fryderyk Herbrt itd
GENEZA PEDAGOGIKI, pedagogika (pedagog), ten kto prowadził chłopca. Gimnazjon, pochodzi od słowa gimnastyka, było to miejsce do ćwiczeń gimnastycznych. Ćwiczenia gimnastyczne były bardzo ważne dla greków. W gimnazjach prowadzono naukę, słuchano wykładów. Język grecki to język ludzi wykształconych, ludzi kulturalnych. GIMNAZJONY, inaczej palastreny odbywały się tam również ćwiczenia fizyczne, wojskowe, p...

plik pdf

powtórka z pielęgniarstwa

pielęgniarstwo
IV stopień- ból spoczynkowy ze zmianami martwiczymi i owrzodzeniami Miażdżyca Atherosclerosis Stwardnienie naczyń Jest to proces doprowadzający do stwardnienia ścian naczyń krwionośnych i zwężenia ich światła. Podstawową substancją odkładającą się w ścianie naczyń jest cholesterol, będący głównym budulcem tzw. blaszek miażdżycowych. Ciśnienie krwi jest wysokie, tętno napięte. Procesy miażdżycowe rozpoczynają się już między drugą a trzecią dekadą życia, jednak objawy związane...

plik doc

metodo

Ukw Bdg
METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH-wykłady Metoda badań: zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badacza, zmierzających do rozwiązania problemu naukowego. Jest to określony powtarzalny sposób rozwiązania problemu z zastosowaniem odpowiedniej techniki badawczej, przy pomocy właściwych dla tej nauki narzędzi. Metody badawcze dzielimy na:       Metody ilościowe metody badawcze, w których określa się par...

plik doc

metoda wychowania

definicja metody wychowania oraz klasyfikacja
Metody wychowania Przez metodę ogólnie rozumie się:       sposób postępowania stosowany świadomie, konsekwentnie oraz systematycznie;       zespół czynności i środków użytych do osiągnięcia celu;       zespół założeń ogólnych, przyjętych w określonych badaniach. J. Brągiel określa metodę wychowania jako celowy sposób postępowania opiekuna, wychowawcy z wychowankiem, znajdującym się pod jego op...

plik doc

Kwestionariusz osobowy bohaterów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

Jest to przedstawienie głównych bohaterów \"Przedwiośnia\" Stefana Żeromskiego. Mam nadzieję że ta notatka się komuś przyda :)
CezaryCzaruśJadwigaSewerynPostaciowanie bezpośrednieDane personalne (wiek, płeć, sytuacja rodzinna, społeczna)mężczyzna, samotny, mający trudności z wyborem własnej drogimiał lat 14, mieszkał z matką i ojcem, w Baku zamożnykobieta, około 40 lat, żona Seweryna - Polskamąż Jadwigi, syn Cezary, pracował jako urzędnik, w średnik wiekuWygląd zewnętrznyszczupły, przystojn...

plik doc

Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby

psychologia
Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby, wady i zalety. Od najdawniejszych czasów starano się ustalić wyraźną granice między zdrowiem a chorobą, czyli między zjawiskami fizjologicznymi, tj. prawidłowymi, a patologicznymi-zmienionymi, nieprawidłowymi. Do dziś sprawy tej nie rozstrzygnięto ostatecznie, podobnie jak nie wyjaśniono w pełni podstaw procesów życiowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychic...

plik doc

dieta ubogobiałkowa

Opis diety ubogobiałkowej
Dieta ubogobiałkowa Dietę ubogobiałkową stosuje się zasadniczo w: Ostrej niewydolności nerek w okresie bezmoczu lub skąpomoczu. Przewlekłej niewydolności nerek. Niewydolności wątroby, śpiączce wątrobowej i stanach przed śpiączkowych. Zadaniem diety jest: Zapobieganie nadmiernemu wytwarzaniu toksycznych dla organizmu produktów przemiany białkowej. Ochrona zmienionych chorobowo narządów-wątroby, nerek. Utrzymanie możliwie dobreg...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,