plik doc

Plan edukacji zdrowotnej

plan edukacji zdrowotnej dla pierwszego roku pielęgniarstwa na pedagogikę
PLAN EDUKACJI ZDROWOTNEJ TEMAT: Wpływ warzyw na prawidłowy rozwój dziecka CEL OGÓLNY: Uświadomienie dzieciom i ich rodzicom roli warzyw w ich codziennej diecie CELE SZCZEGÓŁOWE : Po realizacji zajęć dziecko potrafi: - klasyfikować warzywa według części którą jemy - wymienić wartości odżywcze warzyw - wskazać rożne sposoby przyrządzania warzyw - rozumie...

plik doc

Wiosenny deszczyk

Scenariusz zajęć przedszkolnych dla dzieci 4 i 5 letnich
KONSPEKT ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI 4 I 5 LETNICH Temat: „Wiosenny desczyk” Grupa: dzieci 4 i 5 letnie Czas: 5 godz. Cele ogólne: - kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprzez opowiadanie treści utworu - doskonalenie umiejętności kojarzenia i wzbogacanie zasobu słownictwa - rozumienie przyczyny i skutku w procesie obiegu wody w przyrodzie - rozwijanie inwencji twórczej Cele operacyjne: - dziecko d...

plik doc

Doświadczenia z wodą

Konspekt zajęć dotyczących kształcenia zintegrowanego
Temat: Woda ? niezbędny element życia. Eksperymenty z wodą dla dzieci. Cele ogólne: poznanie właściwości wody; eksperymenty z wodą; Cele szczegółowe: integrowanie dzieci ze sobą podczas zabaw w grupach; reagowanie na sygnał; obserwowanie zjawisk zachodzących w wodzie; Metody: słowne; zabawowa; Formy: zbiorowe; zespołowe; Środki: woda gazowana i niegaz...

plik doc

Dzień Dziecka - święto wszystkich dzieci

Scenariusz zajęć kl III szkoła podstawowa
KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY III Temat: „Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci” klasa III Czas: 4 godz. Cele operacyjne: - czyta ze zrozumieniem treść komiksu i ustala kolejność wydarzeń zgodnie z ich przebiegiem w historyjce - potrafi samodzielnie zredagować i zapisać przepis na wybraną potrawę - pisze poprawnie wyrazy z „ch” wymiennym na „sz” - dodaje i odejmuje w zakresie 1000 różnymi sposobami - wykonuje deser według pr...

plik docx

Konspekt zajec profilaktycznych prowadzonych przez pielegniarke

Konspekt zajec profilaktycznych prowadzonych przez pielegniarkę pt "Sam leków nie biorę"

Konspekt zajęć promujących zdrowie

Temat: „Sam leków nie biorę!”

Odbiorca: Uczniowie czwartej klasy szkoły podstawowej

Cele ogólne lekcji:

- objaśnienie uczniom znaczenia definicji zdrowia jako wartości dla człowieka;

- objaśnienie jak ważną rolę odgrywają zac...

plik doc

Konspekt zajęć plastycznych

Barwa w naszym życiu.
Scenariusz zajęć dla grupy 5-6 latków z obszarów: Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. Prowadząca : Aldona Mgłowska Temat tygodnia : ?Co nam niesie Pani Jesień ?? Temat zajęć: ? Jesienne pejzaże? ? ekspresje plastyczne Cel ogólny: kształtowanie sprawności manualnych Cele operacyjne: Dziecko: - wykonuje prace plastyczną różnymi technikami (farba zmieszana z proszkiem, malowanie gąbkami, wyklejanie plasteliną) -...

plik doc

Nasze zabawy,rymowanki i wesołe wyliczanki

Scenariusz zajęć kl II szkoła podstawowa
KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat: „Nasze zabawy, rymowanki i wesołe wyliczanki” Klasa II 12.06.2012 Czas: 2 godz. Cele operacyjne: - dziecko układa rytmicznie i czyta własne rymowanki - wykonuje obliczenia na podstawie czterech podstawowych działań - umie wykorzystać wyliczanki w zabawach ruchowych, zespołowych - sprawnie biega i skacze Metody: słowna – rozmowa praktyczna – zadania stawiane do wykonania Form...

plik doc

Formy i metody pracy w placówkach opieki częściowej i całkowitej

Formy i metody pracy w placówkach opieki częściowej i całkowitej
Formy i metody pracy w placówkach opieki częściowej i całkowitej (FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE ROK 1998) 1. Placówki opieki częściowej: a) formy pracy RESORT EDUKACJI NARODOWEJ l        Różne formy pomocy materialnej dla dziecka w rodzinie l        Poradnictwo opiekuńczo- wychowawcze dla rodziców i opiekunów l        Funkcje opiekuńczo wychowawcze szkoły: elementarne, kompensacyjne, integracyjne, przedszkol...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,