plik doc

Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą.

Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą.
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą. TEMAT DNIA: Poznajemy sposoby ochrony środowiska. GRUPA: V klasa Szkoły Podstawowej Czas trwania: 45 minut CELE ZAJĘĆ: CEL OGÓLNY: - idea tworzenia obszarów chronionych, - rozwijanie potrzeby aktywnej działalności na rzecz ochrony środowiska. - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska. CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń - uzasad...

plik doc

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZ

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE.
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE. Czas trwania: 90 min GRUPA: 9-latki CELE ZAJĘĆ: CELE OGÓLNE: - dodawanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, - odejmowanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, CELE SZCZEGÓŁOWE: - dziecko potrafi przekroczyć próg dziesiątkowy. - wykona obliczenia w zakr...

plik doc

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami Czas trwania: 45 min GRUPA: 10-latki CELE ZAJĘĆ: CELE OGÓLNE: - uczeń dostrzega kilka modeli guzików, zauważa różne możliwości ich przyszycia, uświadamia sobie konieczność posiadaniu umiejętności przyszywania guzików - uczeń bezpiecznie pracuje z igłą i nożyczkami CELE SZCZEGÓŁOWE: - uczeń umie nawlec nitkę na igłę - uczeń potrafi zrobić węzełek na k...

plik doc

Scenariusz zajęć o uzależnieniach

Scenariusz zajęć o uzależnieniach
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi (Legnica) Metodyka edukacji zdrowotnej Scenariusz zajęć o uzależnieniach Mariusz Wolski 1579M       Legnica 2012             Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, I klasa liceum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:„ Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą” I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychop...

plik doc

Scenariusz zajęć o uzależnieniach

Scenariusz zajęć o uzależnieniach
Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, I klasa liceum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:„ Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą” I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, Scholar 2007 Problemy Alkoholizmu, nr.12, 1996       S. Kozak, Patologia wśród dzieci i młodzieży, Delfin2007 Edukacja i dialog, nr3/2001 II. Punkt wyjścia: Rozmowa z młodzieżą na temat uzależnień oraz skutkach zdrowotnyc...

plik odt

scenariusz 6 latki metodą B.Strauss

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich. Metoda B. Strauss
Justyna Kafarska III SPS PWiP SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ELEMENTAMI AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI BATTI STRAUSS TEMAT: Wiosenne zabawy z muzyką klasyczną. Grupa wiekowa: 6 – latki. Cel ogólny:  - zainspirowanie dzieci do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, - rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki, - rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach, - rozwijanie twórczej aktywności dziecka podczas interpret...

plik doc

Scenariusz zajęc

Scenariusz zajęć z promocji zdrowia dotyczący zasad zdrowego odżywiania się
Scenariusz zajęć Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Przedmiot: Promocja Zdrowia Temat zajęć: „W zdrowym ciele zdrowy duch” Planowane cele zajęć: -Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania się. -Cele szczegółowe: a) sfera poznawcza: -wymienia produkty bogate w poszczególne składniki pokarmowe -podaje zasady racjonalnego odżywiania się - rozróżnia zdrową i niezdrową żywność b) sfera psyc...

plik doc

scenariusz zajęć z osobami starszymi: SENIORZY ON-LINE 1

Dokładny konspekt 2-godz. zajęć edukacyjnych z seniorami na temat: "SENIORZY ON-LINE: obsługa internetu-przeglądarka, e-mail, Wikipedia, forum, Youtube." Cele główne i szczegółowe, metody i materiały, opisy celu operacyjnego i przebiegu każdego ćwiczenia.
SENIORZY ON-LINE: PRZEGLĄDARKA WWW, WIKIPEDIA, FORUM INTERNETOWE       scenariusz 2-godzinnych zajęć z osobami starszymi Adresaci: kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50+, posiadający podstawowe informacje i umiejętnośc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,