plik doc

Satyra - materiały pomocnicze

Co to jest satyra? Definicja satyry. Satyra w literaturze na przełomie wieków. Szczegółowy opis satyry w oświeceniu.
satyra aktualny utwór lit., wyszydzający, chłoszczący, ośmieszający indywidualne a. społeczne wady i przywary, zło i bezprawie; ogół utworów tego rodzaju. satyryk autor satyr. Etym. - łac. satira 'utwór lit. różnorodny w treści i formie; satyra' od (lanx) satura 'pełna (misa), zwł. różnych owoców; mieszanina'; lanx 'misa'; satura r.ż. od satur (Słownik wyrazów obcych i zwr...

plik rtf

Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem

Praca zaliczeniowa na temat roli satyry oraz ironii w życiu człowieka. Funkcjonowanie satyry i ironii w literaturze polskiej.
Temat: Satyra, ironia, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich. Literatura przedmiotu: Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 2003. Zbigniew Herbert, Struna światła, Wrocław 1994. Ignacy Krasicki, Satyry, Kraków 2003. Adam Naruszewicz, Satyry, Kraków 2002. Wisława Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku,...

plik pdf

Jak napisać pracę o satyrze

Satyra w literaturze - w jaki sposób opisać satyrę i ironię w pracy maturalnej. Materiały pochodzące z Cogito.

Wypracowania

Ucz się z

Krzywe zwierciadło satyry jako jedna z metod naprawy „świata zepsutego” w literaturze XVIII w.

Komentarz

plik rtf

Satyra, kpina, żart. Jak uleczyć świat śmiechem?

Praca maturalna na temat satyry oraz ironii.
Satyra, kpina, żart. Jak uleczyć świat śmiechem Trudno nam poradzić sobie z przykrościami, których doświadczamy na co dzień. Umiejętność sprostania kłopotom i problemom, to zdolność, której każdy powinien się nauczyć. Nie raz przecież, zdarza się, że smutku jest aż nadto. Popadamy w melancholię jesteśmy rozdrażnieni, obwiniamy cały świat za nasze nieszczęście. W gruncie rzeczy jest to nasza wina, bo ciągle pielęgnujemy w sobie smutek i rozgor...

plik doc

satyra Opalińskiego

o Satyrze II Krzysztofa Opalińskiego, może się przydać na lit. barokową
W szesnastowiecznej Polsce, jak w wielu innych krajach, nastąpił zwrot ku poszukiwaniom własnej tradycji etnicznej. Powszechne było przekonanie, że im starsze dziedzictwo, tym lepsze. W teoriach pochodzenia wyrażony był zarówno kult dla antyku, jak i tendencja do samookreślenia narodowego. Już historycy w wiekach średnich utożsamiali Polaków (a szerzej Słowian) ze starożytnym szczepem Sarmatów, który w starożytno...

plik docx

Wypracowanie - Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jak

Idealne to ono nie jest, ale lepsze to niż nic. Ja dostałem z tego 3

        Ignacy Krasicki w swoich satyrach ostro krytykował społeczeństwo polskie. W „Palinodii” czyni to samo w sposób szczególny; nie ganiąc lecz chwaląc. (Tytuł „Palinodia” oznacza odwołanie stawianych zarzutów). Autor mówi na wstępie: „Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło. Przestańmy[…] łajać przestanę, a pochlebiać wolę…”. W efekc...

plik rtf

skrót z Baroku i Oświecenia

Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z epoką Oświecenia i Baroku.
OŚWIECENIE 1. Podłoże filozoficzne epoki(racjonalizm, agnostycyzm, empiryzm, sensualizm, krytycyzm, deizm, ateizm). 2. Prądy artystyczne literatury oświecenia.( klasycyzm, sentymentalizm, rokoko) 3. Ważne wydarzenie historyczne epoki. 4. Prekursorzy oświecenia w Polsce oraz działalność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako mecenasa kultury. 5. Dydaktyczny charakter "Bajek" Krasickiego. (wybór 3 bajek- cechy...

plik pdf

Ironia w poezji

Czym jest ironia? Jak funkcjonuje i funkcjonowała ironia w poezji na przestrzeni wieków? Materiały pomocnicze pochodzące z Cogito

Prezentacje maturalne

Ucz się z

Ironia w poezji przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii.

Przykłady zastosowania ironii można znaleź...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,