plik doc

Charakterystyka samowychowanie

Charakterystyka procesu samowychowania
Charakterystyka procesu samowychowania Na rozwój człowieka oddziałują różne czynniki między innymi samowychowanie. Polski pedagog Wincenty Okoń stwierdza, że : ?samowychowanie jest samorzutną pracę człowieka nad ukształtowaniem własnego poglądu na świat, własnych postaw, cech charakteru i własnej osobowości - stosownie do założonych kryteriów, wzorów i ideałów.? W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 269. Stefan Pacek podo...

Ostatnie wyszukiwania