plik doc

samokształcenie z pediatrii

Praca w formie odpowiedzi na pytania.
PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z PEDIATRII ZADANIE 1 Dziewczynka w wieku 13 lat hospitalizowana z powodu zaostrzenia astmy oskrzelowej, skarży się na uczucie braku powietrza, z głośnym wydłużonym wydechem, któremu towarzyszy kaszel z odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny. Rodzice dziewczynki są w trudnej sytuacji materialnej, ojciec pali 10-15 papierosów dziennie....

plik doc

samokształcenie z interny

Opis przypadków i odpowiedzi na pytania
SAMOKSZTAŁCENIE Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Pracę wykonały: 1. Kardiologia Zadania: Przypadek I Pan Kowalski został przyjęty do oddziału kardiologicznego z powodu objawów wskazujących na niewydolność prawokomorową. Wśród zgłaszanych dolegliwości dominowała sinica, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby i żył szyjnych. Pytania: Opisz objawy niewydolności prawej komo...

plik doc

Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych

Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych
Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych Edukacja permanentna dorosłych jest procesem trudnym i skomplikowanym. Jak bardzo będzie to proces złożony, zależy od wielu czynników: psychofizycznych, motywacji, zainteresowań, uzdolnień, wpływu środowiska i innych. Samodzielne zdobywanie wiedzy i sprawności stanowi podstawę kształcenia ustawicznego, ponieważ to kształcenie rozciąga się poza etap szkolny, obejmujący często począt...

plik doc

samokształcenie z farmakologii

samokształcenie z farmakologii u prof. Prandoty
FARMAKOLOGIA Praca samokształceniowa 8. Wpływ stosowania trójacetylooleandomycyny na klirens i okres półtrwania metyloprednizolonu w surowicy. 17. Dynamika zmian stężenia indometacyny w osoczu u 2 wcześniaków, które otrzymały dożylnie 0,3 mg/kg leku. 27. Wpływ pH na wchłanianie jelitowe kwasów i zasad u szczura. Kamila Owsikowska Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo II rok...

plik doc

Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole


Praca samokształceniowa z przedmiotu Promocja Zdrowia Wykładowca: dr Grażyna Wiraszka Student: Magdalena Piotrowska Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: II rok Semestr: Letni 2009/2010 ?Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole? W ostatnich latach nastąpiły w Polsce znaczące zmiany w działaniach szkoły na rzecz zdrowia: Po raz pierwszy w historii szkolnictwa zobowiązano szkoły wszystkich typów do realizacji edukacji zdrowotnej przez wprowadzenie do podstawy prog...

Ostatnie wyszukiwania