plik doc

SAMOKONTROLA W CUKRZYCY

Notatka zawiera opis samokontroli w cukrzycy.
Samokontrola w cukrzycy Iwona Świtała, pielęgniarstwo s(2), grupa 2       Samokontrolą nazywamy wszystkie czynności i decyzje podejmowane przez pacjenta (lub osoby z jego najbliższego otoczenia, np. przez rodziców dzieci z cukrzycą), które umożliwiają kontrolę cukrzycy w zmieniających się warunkach życia codziennego.       Bezpośrednim celem leczenia cukrzycy jest...

plik doc

specyficzne trudnosci

zawiera potrzebne informacje o specyfikach trudnosci...
Specyficzne trudności w uczeniu się 1. Wprowadzenie Termin specyficzne trudności w uczeniu się nie odnosi się do szczególnej, ściśle określonej grupy uczniów, lecz raczej do tych cech zachowania, które przeszkadzają w przyswajaniu wiedzy i w stosowaniu jej. Trudności te mogą pojawiać się u dzieci na wszelkich poziomach zdolności intelektualnych; niekiedy występują pojedynczo, lecz częściej w większej liczbie i w różnym natężeniu. (...

plik docx

OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

oznaczanie poziomu glukozy we krwi, hiperglikemia, hipoglikemia

OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

Pielęgniarka w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 2.09.1997 roku posiada prawo do samodzielnego wykonywania testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy...

plik doc

PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ


Kamińska Edyta Katarzyna Kierunek: Pielęgniarstwo ?pomostowe? Poziom: A Studium przypadku Edukacja pacjenta z cukrzycą I stopnia ? insulinozależną. Cel pracy: Przedstawienie programu edukacji pacjenta z cukrzycą I typu. Przedmiot badań: Pacjent z cukrzycą insulinozależną. Problem główny: Jaki jest z...

plik odt

zespół zatokowo-oskrzelowy

dziecko z zespołem zatokowo-oskrzelowym
PROBLEM I : otyłość i niedostateczna wiedza rodziców na temat pielęgnacji dziecka z otyłością CEL OPIEKI : redukcja masy ciała REALIZACJA : -przeprowadzenie pomiarów wagi ciała i wzrostu, obliczenie BMI, określenie centyli -zapoznanie rodziców i dziecka z pojęciem otyłości jako choroby, wskazanie powikłań wynikających z zaburzeń metabolizmu (cukrzycy, HA, hiperlipidemii, miażdżycy) -ustalenie z lekarzem jadłospisu dziecka, podstawowych skł...

plik doc

ekspansja w 4 swiatach- socjologia

streszczenie 4 rozdziału książki trangresja i kultura
Badania McClellanda poszerzają naszą wiedzę o mechanizmie rządzenia jak i o naturze ludzkiej. Badania wykazały iż umiemy przełamać swój egoizm który często jest przypisywany naturze ludzkiej. Jarymowicz napisała rozprawę na temat badania McClellanda, w której stwierdziła, że przezwyciężanie egocentryzmu sprzyja rozwojowi samowiedzy i umiejętności poznawczych tj.: wgląd w siebie, autorefleksja, samokontrola i samosterowanie. Ważną rol...

plik docx

konspekt- wychowanie zdrowotne

TEMAT: Zabawy z piłką- ćwiczymy szybkość i rzut. CEL KSZTAŁCĄCY: - kształtowanie szybkości - ćwiczenie siły i celności - integracja z grupą - dbałość o rozwój organizmu CEL POZNAWCZY: - nauka zabawy „ zaczarowane kwiatki” CELE WYCHOWAWCZE: - nauka wsp.

       

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMA...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,