plik doc

Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej

samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych, ustawy
Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. Nr 91 poz. 408). Art 3 zawiera definicję świadczenia zdrowotnego, będącego działaniem służącym zachowaniu ratowaniu i przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności:       Pielęgnacją chorych,       Pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,      ...

plik doc

Proces pielęgnowania

Brak lub częściowa samodzielność w zakresie odżywiania Deficyt samoopieki w zakresie czynności fizjologicznych Trudności / ograniczenia lokomocji i samopielęgnacji lub całkowity brak tych możliwości z powodu -dysfunkcji narządu ruchu -urazu głowy -ogólnego osłabienia -po zabiegu operacyjnym Lęk-niepokój -przed śmiercią -spowodowany hospitalizacją -stanem zdrowia -długotrwałym leczeniem -oczekiwaniem na wyniki Dyskomfort psychiczny i fizyczny z powodu...

plik doc

Zasady podawania leków (z uwzględnieniem przeciwwskazań) przez pielęgn

WNIOSKI Podczas podawania leku przez pielęgniarkę lub położną, osoba uprawniona nie może wykraczać poza swoje kwalifikacje i umiejętności musi przestrzegać zasad podawania leku. Niezbędna jest oczywiście obszerna wiedza na temat spektrum działania leku, skutkach ubocznych, przeciwwskazaniach do stosowania, postępowanie po wystąpieniu objawów niepożądanych oraz objawach przedawkowania. Podczas podawania leku pacjentowi pielęgniarka musi być niezwykle dokładna, skupiona. Pielęgniarka lu...

plik rtf

internet w programach profilaktycznych

wykorzystanie internetu w programach profilaktycznych
Katarzyna Adamczyk Sem. V WYKORZYSTANIE INTERNETU W PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH       Początki Internetu sięgają 1969 roku, kiedy to w Los Angeles, na Uniwersytecie Kalifornijskim, zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA (ęłęóAdvanced Research Projects Agency Network) pierwsze węzły sieci ARPANET. W ciągu następnych lat sieć była rozbudowywana. W roku 1983 do powszechnego użycia wszedł termin "In...

plik rtf

Pedagogika specjalna-Grodzkiej

cele zadania funkcje pedagogiki specjalnej
Cele,‭ ‬zadania i funkcje pedagogiki specjalnej +‎ ‏Cele pedagogiki specjalnej wg.‭ ‬Lipkowskiego‭ ‬+‭ ‬Cele i zadania wg Kościelaka‭ ‬+‭ ‬Pedagogika specjalna bada rzeczywistość wychowawczą w pewnych aspektach‭ (‬wg Sękowska‭) ‬+‭ ‬Funkcje pedagogiki specjalnej‭ Cele pedagogiki specjalnej wg.‭ ‬Lipkowskiego:   ‎•       ‏humanitarny‭ ‬– jednostce upośledzonej i słabszej należy zapewnić szczególne prawa do pomocy w uzyskaniu p...

plik doc

Teoria literatury - Jung

Omówienie tegoż artykułu.
Psychologia i twórczość - W jaki sposób Jung definiuje psychologię? - Nauka o duszy. - W jaki sposób Jung definiuje dzieło sztuki? - Produkt skomplikowanych duchowych czynności. - Jakie dwa rodzaje sztuki wyróżnił Jung? - Psychologiczne i wizjonerskie. - Czy można wnioskować o twórcy na podstawie jego dzieła? - Tylko w ograniczonym stopniu; nigdy nie da to nieodpartych konkluzji. Gdyby psychologia mogła tak wnioskować, to cała wiedza o sztuce s...

plik doc

psychologia - teorie rozwoju i podstawowe terminy z nim związane

dla wzrokowców - w formie tabel
ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY ERICKSON podzielił na etapy 4 +4 ? nie przypisuje jednak konkretnego wieka w każdym stadium. Uważał, że każdy człowiek ma własny rozkład wg którego przechodzi kolejne stadia. Rozwój osobowości nie kończy się na wieku młodzieńczym lecz trwa całe życie. W każdym stadium zachodzi możliwość oddziaływania człowieka na samego siebie i środowisko społeczne. 1UFNOŚĆ ?NIEUFNOŚĆNADZIEJA? to trwałe przekonanie o możliwości spełniania gorących pra...

plik doc

rehab

reabilitacja
Niesamodzielność osób niepełnosprawnych polega na ich braku zdolności do samodzielnego życia. Są to często osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uzależnione są od rodziców lub prawnych opiekunów. Rozluźnienie tych więzi bywa trudne dla obu stron.     Niesamodzielność może dotyczyć różnych sfer życia, dlatego proces usamodzielniania jest skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Ponadto jest on długotrwały i polega na wprowadzaniu podopiecznego do po...

plik doc

rehab

rehabilitacja
Niesamodzielność osób niepełnosprawnych polega na ich braku zdolności do samodzielnego życia. Są to często osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uzależnione są od rodziców lub prawnych opiekunów. Rozluźnienie tych więzi bywa trudne dla obu stron.     Niesamodzielność może dotyczyć różnych sfer życia, dlatego proces usamodzielniania jest skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Ponadto jest on długotrwały i polega na wprowadzaniu podopiecznego do p...

plik doc

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania , studia pielęgniarskie
PROCES PIELĘGNOWANIA I. Karta gromadzenia danych o pacjencie 1. Dane personalne Inicjały: Ch.R., wiek: 78lat Stan cywilny: mężatka Wykształcenie: średnie Zawód: emerytka Miejsce zamieszkania: Ciechanów 2. Sytuacja zdrowotna Przebyte choroby: stan po TIA (przemijające niedokrwienie mózgu), Choroby aktualnie współistniejące: Czynniki ryzyka: otyłość Data przyjęcia do oddziału: 20.02.2010, tryb: planowy Rozpoznanie lekarskie:...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,