plik odt

Samobójstwa wśród młodzieży.

Własna praca na ten temat
SOCJOLOGIA OGÓLNA Samobójstwa wśród młodzieży. Praca semestralna z Socjologi Ogólnej 2008 Samobójstw jest bardzo rzadko poruszany w naszym społeczeństwie. Jest to swego rodzaju temat tabu. Często unikamy go w codziennych rozmowach, uważając, że problem nas nie dotyczy, lub nie istnieje. Zdarza się, że na samą myśl o tym zagadnieniu wyzwala się u nas strach oraz niechęć do wypowiadania się na ten temat. W dzisiejszych czasach jednak musimy spojrzeć p...

plik doc

samobójstwa

profilaktyka samobójst ludzi młodych
Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia[1]. Surowiej karanymi formami zabójstwa są zabójstwo dokonywane w wyniku udziału w zbrodniach wojennych i zamachu terrorystycznym, którego wynikiem była śmierć[2]. Może być spowodowane silną determinacją wyładowania agresji, korzyściami majątkowymi sprawcy kosztem ofiary, efektem sprzecznych interesów zabójcy i ofiary lub aktem spowodowanym zaburzeniami psychicznymi (np. w wynik...

plik doc

Samobójstwa

Samobójstwo
Samobójstwo- to każdy przypadek śmierci będący bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania przejawianego przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swojego zachowania Przyczyny samobójstw : -osłabienie więzi społecznych i mechanizmów kontroli społecznej - wzrost napięcia między aspiracjami jednostek a możliwości ich realizacji Samobójstwo( Brunona Hołtysa) to rodzaj śmierci dobrowolnej jako brutalny akt przerwania ciągu życia z dwóch powodów: -jednost...

plik doc

Patologie społeczne

wykłady
PATOLOGIE SPOŁECZNE Patologie możemy zdefiniować jako naukę o cierpieniu. Jest połączeniem dwóch słów: patos(choroba, cierpienie) i logos(nauka). Definicja Patologii wg Malca 1986r. ? patologia społeczną jest ogół przypadków śmierci, obniżenia moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł prakseologicznych,moralnych i prawnych oraz postępowaniem autodestrukcyjnym. Autorzy, którzy zajmują się problematyką uważają iż przedmiotem, k...

plik doc

Patologia

Opis zjawisk takich jak samobójstwa, bezdomoność, przemoc, uzależnienia, ubóstwo itd
      Patologie społeczne, dewiacyjne, problem społeczny. PATOLOGIA- to nauka o cierpieniu społeczeństwa. (ah, nie wiem czy wiesz ale podobno mamy uczyć się tylko wybranych przez siebie definicji dlatego wpisuje tu swoje propozycje- te które ja się będę uczyć ;)) wg. Ireny Pospiszyl- to negatywne zjawisko, które spełnia 4 kryteria:       Naruszanie norm i wartości społec...

plik doc

"Zbrodnia i kara"

Notatka o tym utworze.
Petersburg ukazany jest w powieści ?Zbrodnia i kara? jako miasto biedy i wylęgarnia przestępczości. Na ulicach, będących w większości mrocznymi, cuchnącymi zaułkami, spotyka się głównie pijaków, prostytutki i kryminalistów. Budynki są brudne i ma pół zrujnowane, nieczystości wylewa się bezpośrednio do rynsztoków, wszędzie walają się śmieci, gruz, oderwany tynk i cement używany przez robotników do prowizorycznych napraw. Mieszkania przedstawionych bohaterów to małe,...

plik pdf

poczucie koherencji

poczucie koherencji, psychologia kliniczna. Artykuł pt. \"Poziom poczucia koherencji a ryzyko próby samobójczej\"
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS Andrzej POLEWKA Jan CHROSTEK-MAJ1 Stanis³aw KROCH1 Magdalena MIKO£ASZEK-BOBA 1 Ewa RYN Wojciech DATKA Wojciech RACHEL Poziom poczucia koherencji a ryzyko próby samobójczej1 The sense of coherence and risk of suicide attempt Celem pracy by³a ocena poziomu poczucia koherencji jako potencjalnego predyktora ryzyka samobójstwa. Analiz¹ objêto 7...

plik odt

samobójstwo formą rozwiązania problemów

na podstawie pozycji Ireny Pospiszyl \' Patologie spoleczne.
Samobójstwo formą rozwiązania problemów Najbardziej niepokojącym faktem jest to, że wśród ludzi, a coraz częściej wśród młodzieży , jedyną właściwą formą rozwiązania problemów życiowych jest odebranie sobie życia. Czyn ten czasem realizowany jest z całkowitym okrucieństwem, innym razem niezauważalnie, nie wpływa to jednak na pozostawiony smutek i cierpienie wśród rodziny i bliskich, ciągłe zadawanie sobie pytań: „dlaczego? ” czy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,