plik pdf

skrecanie


SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH Skręcanie występuje wówczas, gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego, zwanego wałem. Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami sił oraz różne sposoby przedstawiania momentów skręcających ten wał. Na kolejnym rysunku pokazano niejednoznaczne oznaczania kierunków momentów, przyczyniać się do błędnej interpretacji. Niejednoznaczne określanie momentów Momenty skręcające wał. Różne metody zaznaczania momentów s...

plik doc

Słup osiowo ściskany

Projekt słupa ściskanego osiowo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Katedra Budownictwa i Geodezji Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych Budownictwo MSUZ rok I Praca projektowa nr 1 Słup stalowy osiowo ściskany Wykonał: Łukasz Pluta Budownictwo MSU rok I Warszawa 2008 Zawartość projektu Załączniki 1. Słup stalowy osiowo ściskany - rysunek ogólny 2. Wykaz stali użytej do budowy słupa I Opis techniczny Niniejs...

plik doc

Statyczna próba rozciągania

sprawozdanie z lab. wytrzymałość materiało, do ćwiczenia, statyczna próa rozciągania.
Protokół statycznej próby rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004 Data : 27.10.09 Imię i nazwisko wykonującego próbę : Wydział : BMiZ Grupa :ZP4 Typ maszyny wytrzymałościowej : HECKERT Temperatura otoczenia : 21,4°C Oznaczenie próbki--Gatunek materiału--Średnice zmierzoned11mm10,07d12mm10,08d21mm10,08d22mm10,09d31mm10,08d32mm10,08Średnica próbki na długości roboczejdmm10,07Maksymalna...

plik doc

Odlewnictwo i obr.plast.

pytania i odpowiedzi z odlewnictwa i obróbki plastycznej,opracowanie
ODLEWNICTWO:       Zasady wyboru procesu technologicznego wytwarzania odlewów Przy wyborze procesu technologicznego wytwarzania należy uwzględnić wielkość zamawianej serii produkcyjnej i tak np. dla zamówienia dotyczącego produkcji jednostkowej wybiera się procesy technologiczne, które nie wymagają specjalistycznego oprzyrządowania produkcyjnego. Dla elementów, które mogą być wytwarzane w procesie obróbki...

plik pdf

Konstruowanie kół zębatych

Projekt z PKM. Konstruowanie (obliczenia) kół zebatych
Katedra InŜynierii Mechanicznej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Grabiński Patryk Rok akdem. Studia (D/Z) Specjalność Semestr Grupa 2007/08 D BiEPS 5 M03 Zadanie konstrukcyjne nr 1 Temat: Konstruowanie kół zębatych Data wydania 25.01.08r Data oddania Ocena Podpis -1- Dane Obliczenia Dla przekładni zębatej o zębach prostych dane są: Wynik mo = m m = 4,5 Z1 = 9 mo = m i = 1 : 4,5 βo = 0 l w = 0,2m lo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,