plik doc

Przekładnia zębata stożkowa obliczenia

projekt przekładni stożkowej obliczenia
Akademia Techniczno ? Humanistyczna Rok akademicki 2008 / 2009 WBMiI sem. V Wieczorowe inżynierskie PROJEKT REDUKTORA STOŻKOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO Opracował: Szymon Żurek TEMAT: Zaprojektować reduktor stożkowy, jednostopniowy, z korpusem spawanym. Wymagane parametry na wyjściu z reduktora: Moment wyjściowy T2=25Nm i obroty wału wyjściowego n2=520obr/min ?2,5%. Dobór silnika...

plik doc

przekładnie mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne etc.

przekładnie mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne etc.
Przekładnie są częściami maszyn służącymi do przekazywania energii od elementu napędzającego( czynnego) do elementu napędzającego biernego. Towarzyszy temu najczęściej jednoczesna zmiana prędkości oraz odpowiadająca jej zmiana momentów lub sił. W zależności od sposobu przenoszenia energii przekładnie dzieli się na:       mechaniczne,       hydrauliczne,       pneumatyczne,  ...

plik pdf

Podstay konstrukcji maszyn


DOBÓR PARAMETRÓW PRZEKŁADNI ZĘBATEJ 1. Ustalić prędkość kątową zębnika. 2. Dobrać materiał (strona 6, tabela). Koła miękkie — HB < 350 — zębnik twardszy od koła o około 40 HB. Koła twarde — zębnik i koło z tego samego materiału. Ustalić parametry materiałów: — granicę zmęczenia dla naprężeń boku zęba dla materiału zębnika σHlim1; — granicę zmęczenia dla naprężeń stopy zęba dla materiału zębnika σFlim1; — granicę zmęczenia dla naprężeń boku zęba dla materiału koła σHlim2; — granicę zmęczen...

plik doc

Dobór materiału na koła zębate

Projekt doboru materiału na koła zębate
Daniel Drozdowski MiBm., sem. 2 Grupa 1 Dobór materiału na koła zębate Wymagania stawiane przed materiałami używanymi na koła zębate dotyczą skomplikowanych warunków pracy, które dotyczą przede wszystkim zagadnień: Wytrzymałościowych (takich jak wytrzymałość zmęczeniowa) Trwałościowych (twardość powierzchni, możliwość stosowania obróbki cieplnej i cieplno ? chemicznej). Technologicznych ? związanych...

plik pdf

Konstruowanie kół zębatych

Projekt z PKM. Konstruowanie (obliczenia) kół zebatych
Katedra InŜynierii Mechanicznej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Grabiński Patryk Rok akdem. Studia (D/Z) Specjalność Semestr Grupa 2007/08 D BiEPS 5 M03 Zadanie konstrukcyjne nr 1 Temat: Konstruowanie kół zębatych Data wydania 25.01.08r Data oddania Ocena Podpis -1- Dane Obliczenia Dla przekładni zębatej o zębach prostych dane są: Wynik mo = m m = 4,5 Z1 = 9 mo = m i = 1 : 4,5 βo = 0 l w = 0,2m lo...

plik doc

pkm

Różne notatki. Pozdrawiam
Dane: Obliczenia: Wyniki: n1=1450 obr/min n2=633,2 obr/min N=6,5kW i=2,29 a=1000mm a=1000mm Obliczenie przekładni pasowej.       Obliczam średnicę i : Zgodnie z PN-66/M-85202 Zgodnie z PN-66/M-85202       Obliczanie kąta i długości pasa L: Zgodnie z PN-86/M-85200/06       Skorygowanie rozstawu a:       Obliczanie średnicy r...

plik rtf

rola i zadania kuratora sądowego

rola i zadania kuratora sadowego
kurator sądowy role i zadania: kurator sądowy: w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób których dotyc...

plik pdf

Oddziaływania penitencjalne

Oddziaływania penitencjalne w aresztach śledczych
1 Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych aresztach śledczych (zarys wykładu) Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby postrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia tego celu prowadzi się zindywidualizowane od...

plik doc

I pomoc na miejscu wypadku

opis I pomocy na miejscu wypadku samochodowego
Wypadek ? to ograniczone zdarzenie nagłe, którego następstwa możemy opanować za pomocą posiadanych, środków, np. wypadek komunikacyjny (czyli z udziałem środków komunikacji/transportu) Wypadek masowy ? dowolne wydarzenie powodujące powstanie wystarczająco dużej liczby ofiar, aby zakłócić normalny tryb pracy służb ratowniczych i szpitali. Zdarzenie takie obejmuje swym zasięgiem niewielkie obszary i nie zagraża dużej liczbie ich mieszkańców....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,