plik pdf

pkm wykłady


Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 1 Ogólne informacje o konstruowaniu maszyn Dr inŜ. Jacek Czarnigowski Pojęcia podstawowe Maszyna – mechanizm lub grupa mechanizmów wykorzystywana podczas procesu pracy lub przemiany energii na pracę mechaniczną. Maszyny robocze - za ich pomocą następuje zmiana własności, stanu, kształtu lub połoŜenia przedmiotu Silniki – za ich pomocą następuje zamiana energii na pracę 1 Pojęcia podstawowe Konstrukcja – abstrakcyjny zapis maszyny Konstruowanie...

plik doc

Słup osiowo ściskany

Projekt słupa ściskanego osiowo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Katedra Budownictwa i Geodezji Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych Budownictwo MSUZ rok I Praca projektowa nr 1 Słup stalowy osiowo ściskany Wykonał: Łukasz Pluta Budownictwo MSU rok I Warszawa 2008 Zawartość projektu Załączniki 1. Słup stalowy osiowo ściskany - rysunek ogólny 2. Wykaz stali użytej do budowy słupa I Opis techniczny Niniejs...

plik pdf

wykłady z grafiki

znajudja sie tutak same wykłady z wymiarowania ,pisma, rzutowania itp
Grafika Inżynierska Literatura 1. 2. 3. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WN-T, Warszawa 2005 Bajkowski J., Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 Oleksiuk W., Paprocki K., Elementy mechaniczne w elektronice”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1977 Normy PN-ISO 10209-1:1994 – Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia. Terminy dotyczące rysunków techniczny...

plik doc

opis techniczny

opis techniczny do projektu budowlanego(domek jednorodzinny parterowy)
PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINNEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Projekt przygotowany przez : Ilona Wojciechowska Rok akademicki : 2009/2010 Gliwice 2009r. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego Inwestycja: Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy. Adres inwestycji: Zabrze, ul. Szczęść Boże 1, działka nr 78/9...

plik docx

OWI

Ochrona Właśności intelektualnej,

1

PRAWO O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Wynalazki, Wzory użytkowe, Znaki towarowe, Wzory przemysłowe, Topografie układów scalonych, Oznaczenia geograficzne, Projekty racjonalizatorsk...

plik doc

egzam z PKM

egzamin z PKM sem5 PK
1. RACJE ISTNIENIA WYTWORU 1. Racja celowości technicznej 2. Racja celowości ekonomicznej 3. Racja technologiczności konstrukcji RACJA CELOWOŚCI TECHNICZNEJ – konstrukcja jest to obraz maszyny lub formy użytkowej posiadającej zespół cech konstrukcyjnych ze względu na określoną funkcję, powstający w umyśle konstruktora Maszyna jest to twór materialny wykorzystujący zjawiska fizyczne w celu wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii Forma użytkowa jest...

plik doc

Budownictwo ogólne

opis techniczny i obliczenia wytrzymałościowe domku jednorodzinnego
Szczecin , 25.06.2008r POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH BUDOWNICTWO OGÓLNE OBLICZENIA DLA ZAPROJEKTOWANEGO DOMU JEDNORODZINNEGO. W Y K O N A N I E: Rok akademicki 2007/2008 I. OPIS TECHNICZNY Dane szczegółowe Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Projektowany budynek jest wolno stoj...

plik pdf

rysunki gwintów

rysunki gwintów
5. Połączenia rozłączne – połączenia gwintowe Połączenia gwintowe są najczęściej wykorzystywane spośród wielu połączeń rozłącznych, jakie stosuje się w budowie maszyn i innych gałęziach przemysłu. Wykorzystanie jakiegokolwiek połączenia rozłącznego pozwala często na zmianę elementu konstrukcyjnego, jeżeli ten nie spełnia określonych wymogów lub na jego wymianę, gdy jest uszkodzony, pod warunkiem, że pozostałe elementy wciąż nadają się do użytku. Zastosowanie połączeń rozłąc...

plik pdf

okoliczności i przyczyny wypadków

okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy; kodeks Pracy - Rozdział pt. Szkolenie w zakresie BHP
Pytanie 24 Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Do głównych przyczyn i okoliczności wypadków należą: nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń, szczególnie przy prostych rutynowych czynnościach, pośpiech i stres, nierozważne angażowanie do niektórych prac osób w podeszłym wieku i dzieci, bałagan w obejściu i w miejscach wykonywania czynności, posługiwanie się maszynami i ciągnikami po s...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,