plik doc

Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka

1 wykład - P.R.
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA (wykład I) ROZWÓJ PSYCHICZNY CZŁOWIEKA W PEŁNYM CYKLU ŻYCIA. PERIODYZACJA ROZWOJU 1. Okres prenatalny ? od poczęcia do narodzin. 2. Okres wczesnego dzieciństwa ? od narodzin do 3 roku życia - wiek niemowlęcy ? od narodzin do 1 r. ż. - wiek poniemowlęcy ? od 2 r. ż. do 3 r. ż. 3. Okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny) ? od 4 ? 6 r. ż. 4. Okres późnego dzieciństwa (młodszy wiek szkolny) od 7 ? 12 r. ż. 5. Okres adolescencj...

plik doc

Psychika płodu

Referat dotyczący psychiki płodu
Jeszcze do niedawna badania naukowe pomijały okres prenatalny i traktowały go jedynie jako okres rozwoju fizycznego, który nie ma wpływu na rozwój psychiczny dziecka. Ale tak jak wejście w środku filmu stwarza trudności w zrozumieniu tego, co zadecydowało o toczącej się akcji, podobnie rozpoczęcie badań nad istotą ludzką po urodzeniu, wyklucza zrozumienie tego, co decyduje o stanie rozwoju w momencie narodzin. Dziś wiadomo, że prawie 70% uszkodzeń mózgu doko...

plik doc

proces pielęgnowania z pediatri

Proces pielęgnowania z zajęć praktycznych z pielęgniarstwa neurologicznego.
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych Kierunek Pielęgniarstwo/ Licencjat Rok Akademicki 2010/2011 Marta Grabarczyk grupa II Sprawozdanie z procesu pielęgnowania dziecka w oddziale pediatrycznym Pielęgniarska ocena stanu bio-psycho-społ. dziecka Dane o dziecku: Imię i nazwisko ( inicjały) G.B, data urodzenia 30.05.2010r., Wiek 5 /12, płeć M Dane o rodzinie: dwoje rodziców, mi...

plik doc

Program profilaktyki wychowawczej dwóch szkół na tym samym poziomie


      Psychologia rozwojowa- rodzaje podziałów.       Działy psychologii rozwoju człowieka( kryterium wieku) 1.psychologia prenatalna- badanie zmian rozwojowych w okresie płodowym. 2.psychologia rozwoju niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa 3.psychologia rozwoju dziecka 4.psychologia młodzieży 5.psychologia rozwoju człowieka dorosłego 6.psychologia starzenia się i starości       Działy psychologii (kryterium- procesy, czy aspekty rozwo...

plik odt

proces pielegnowania chir.

proces pielegnowania pacjenta po resekcji Zołądka
          Wywiad. Pacjent T.G. lat 65, przyjęty do szpitala na planowany zabieg resekcji żołądka. Rozpoznanie lekarskie dotyczące raka żołądka. I doba po zabiegu-wykonano całkowitą resekcję żołądka oraz pobrano wycinek do badania histopatologicznego. W miejsce rany pooperacyjnej założono dren. Została założona sonda dojelitowa. Pacjent po zabiegu osłabiony i niewydolny w zakresie samoobsługi. Temperatura ciała: 36.7 ºC.   Stan ogólny:...

plik doc

Niepełnosprawność

Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny, etapy zmagania się z niepełnosprawnością- praca na psychologię
Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny. Etapy zmagania się z niepełnosprawnością. Literatura poświęcona problematyce niepełnosprawności nie wypracowała dotychczas jednej, powszechnie akceptowanej i obowiązującej definicji niepełnosprawności. Jednoznaczne ustalenie zakresu tego pojęcia, uwzględniające wszystkie ważne aspekty, a...

plik doc

Patologia

pytania i odp z patologi pielengniarstwo
1.Pojęcia: patologia, patomorfologia, patogeneza, patofizjologia i etiologia. Patologia: nauka o istocie choroby. Patomorfologia: opisuje zmiany morfologiczne w chorym organizmie, (anatomia patologiczna - makroskopowe a histopatologia – mikroskopowe) Patogeneza: wyjaśnia mechanizmy zaburzeń pojawiających się w chorobie. Patofizjologia: wyjaśnia zmiany czynnościowe chorego ustroju. Etiologia: dział patologii zajmujący się przyczynami chorób....

plik doc

PROCES PIELĘGNACYJNY OSTRA NIEDROŻNOŚĆ JELIT

PROCES PIELĘGNACYJNY OSTRA NIEDROŻNOŚĆ JELITA CIENKIEGO Wywiad Pacjentka M.Kowalska lat 75, przyjęta do szpitala z silnymi bólami brzucha, pacjentka zgłasza bóle brzucha o charakterze napadowym, wymioty, zatrzymanie gazów i stolca, wzdęcie brzucha zaburzenia perystaltyki jelit .Pacjentka za dwa tygodnie miała ustalony planowy termin przyjęcia na oddział chirurgiczny celem usunięcia fragmentu jelita cienkiego z powodu nowotworu....

plik docx

edukacja zdrowotna cięzarnej z drobnymi dolegliwościami ciążowymi

notatka zawiera sposoby radzenia sobie ciężarnej, z drobnymi dolegliwościami wczesnej ciąży

EDUKACJA ZDROWOTNA KOBIETY CIĘŻARNEJ BĘDĄCEJ PACJĘTKĄ PORADNI „K” PRZEPROWADZONA PRZEZ POŁOŻNĄ KATARZYNĘ MYSZKĘ W RAMACH KURSU KWALIFIKACYJNEGO POŁOŻNEJ ŚRODKOWISKOWO - RODZINNEJ.

TEMAT PRACY:  Edukacja ciężarnej pacjentki poradni „K” zgłaszającej drobne dolegliwości ciążowe: nu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,