plik doc

KINEZJOLOGIA


Rozwój motoryczny okresu poniemowlęcego i przedszkolnego Rozwój dziecka pomiędzy 2 a 7 rokiem życia odbywa się na wielu zróżnicowanych płaszczyznach z zachowaniem podstawowej zasady: dziecko uczy się i nabywa nowe umiejętności poczynając od najłatwiejszych do najtrudniejszych i od najprostszych do najbardziej złożonych. Przykładem tego może być opanowanie chodu z przejściem do formy biegu. Zainteresowanie dziecka wszelkimi przedmiotami jest wyrazem ciekawości środowiskiem zewnętrznym. I...

plik doc

Rozwój motoryczny w okresie po niemowlęcym i przedszkolnym.

krótki referat
Rozwój motoryczny w okresie po niemowlęcym i przedszkolnym. Okres po niemowlęcy.             Wiek po niemowlęcy jest dla dziecka nowym etapem zdobywania doświadczeń i coraz to nowych wyzwań.. Pozytywny kontakt z otoczeniem jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju mowy dziecka. W ciągu 2 roku życia możemy zauważyć u dziecka pragnienie przebywania z dorosłymi, którzy wzbudzają w nim uczucia pozytywne. Dziecko chętnie współdziała z rodz...

plik doc

prezentacja

ciekawe
Rozwój motoryczny człowieka w procesie ontogenezy do okresu wczesnoszkolnego. Rozwój fizyczny stanowi podstawową oznakę rozwoju, dotyczy procesów wzrastania i dojrzewania, obejmuje m.in. sprawność motoryczną człowieka. Trwa przez cały okres ontogenezy, czyli od poczęcia do starości, lecz nie jest jednolity. A. Jopkiewicz, Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju fizycznego, [w:] Dziecko sześcioletnie w szkole, red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska, Kielce 2009, s. 28....

plik doc

Uświadomienie w pierwszej połowie wieku przedszkolnego

Referat (23 strony) na temat rozwoju funkcji uświadomienie w pierwszej połowie wieku przedszkolnego. Oceniony na bdb.
Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Pedagogika socjalno-opiekuńcza *** *** Pod promotorstwem prof.*** *** Rozwój funkcji uświadomienia w okresie pierwszej połowy wieku przedszkolnego Spis treści WSTĘP Tematem mojego referatu jest rozwój funkcji jaką jest uświadomienie w okresie pierwszej połowy wieku przedsz...

plik doc

zagadnienia opracowane z psychologi rozwoju człowieka I semestr

Zawiera opracowane zagadnienia z psychologi rozwoju człowieka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Studia Podyplomowe Kierunek studiów: Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Zagadnienia z przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka       Pojęcie i przedmiot rozwoju.       Podstawowe pytania psychologii rozwoju człowieka.       Modele zmiany rozwojowej.       Natura i mechanizmy rozwoju; podejście mechani...

plik doc

Geriatria ( nietrzymanie moczu, stolca, starzenie się człoiwieka

Informacje o starzeniu sie czlowieka, nietrzymaniu moczu i stolca
Wykład 2 Osobnicze oraz populacyjne starzenie się człowieka Najistotniejsze cechy starzenia się człowieka to:       powszechność - dotyczy wszystkich osób,       rozciągniętość w czasie - od niepewnego początku aż do naturalnej śmierci,       postępujące jednokierunkowo - w stronę biologicznej...

plik doc

Diagnostyka-główne pojecia

Najważniejsze pojęcia związane z diagnostyką.
1. Źródła oporu: -lęk -wstyd -poczucie winy 2. Sygnały oporu: Przedłużające się milczenie (może oznaczać, iż osoba badana przeżywa emocje, które uniemożliwiają jej udzielenie odpowiedni) Zmiana tematu rozmowy Intelektualizacja (badany w odpowiedziach odnosi się do ogólnych zasad nie zaś do własnych przeżyć) Racjonalizacja( usprawiedliwianie przeżywanych emocji) Bezosobowa forma przedstawiania...

plik doc

błędy w komunikacji z osobami starszymi i sposoby zapobiegania im

praca dotyczy błędów w komunikacji z osobami starszymi a także zachowaniom sprzyjającym eliminowaniu tych błędów.
BŁĘDY W KOMUNIKACJI Z OSOBAMI STARSZYMI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM Każde spotkanie dwóch osób powinno służyć nawiązaniu bądź pogłębieniu wzajemnych relacji. Komunikowanie się z drugim człowiekiem pobudza do integracji, wymiany doświadczeń oraz poglądów. To również budowanie i umacnianie więzi społecznych w najbliższym otoczeniu. Komunikacja daje możliwość...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1

Wykłady pierwszego semestru pedagogiki
Biomedyczne podstawy rozwoju       dr Arkadiusz Kaźmierczak       Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami.       Liczba godzin: 15       Formy zajęć: wykłady       Środki dydaktyczne: rzutn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,