plik doc

GMO, rosliny i zwierzeta transgeniczne

rosliny i zwierzeta transgeniczne
Organizmy transgeniczne       Organizmy Modyfikowane Genetycznie - GMO Organizmy Transgeniczne - są to organizmy które zawierają w swoim genomie (czyli informacji genetycznej organizmu) obce geny, pochodzące z obcego organizmu. Ogólnie mówiąc modyfikacja polega na wszczepieniu do genomu modyfikowanego organizmu fragmentu DNA z innego organizmu, który odpowiedzialny jest za daną cechę, lub też na modyfikacji genu, lub usunięciu go całkowici...

plik doc

GMO, rosliny i zwierzeta transgeniczne

rosliny i zwierzeta transgeniczne
Organizmy transgeniczne       Organizmy Modyfikowane Genetycznie - GMO Organizmy Transgeniczne - są to organizmy które zawierają w swoim genomie (czyli informacji genetycznej organizmu) obce geny, pochodzące z obcego organizmu. Ogólnie mówiąc modyfikacja polega na wszczepieniu do genomu modyfikowanego organizmu fragmentu DNA z innego organizmu, który odpowiedzialny jest za daną cechę, lub też na modyfikacji genu, lub usunięciu go całkowici...

plik docx

Hodowla Krzyżówkowa

Rolnictwo

Hodowla Krzyżowkowa- inaczej rekombinacyjna. Krzyżowanie- kojarzenie osobników różniących się przynajmniej 1 cecha . jako metoda hodowlana podstawowy i skuteczny sposób rozszerzania zakresu zmienności genetycznej.    Umożliwia uzyskanie pożadanych rekombinantów (ze względu na ujemne korelacje mię...

plik docx

Chemia rolna

Chemia rolna, nawozy potasowe

W minerałach potasowych wyst gł chlorki i siarczany potasowe z różnymi domieszkami(chlorki  lub siarczany magnezowe. Takie jak: A) SYLWIN  KCl, zaw.52,7%K (63,5% K2O); B)SYLWINIT KCl*N...

plik docx

Chemia rolna

chemia rolna nawozy fosforowe

Fosfor w formie  pochodnych kw ortofosforowego: P2O5+3H202H3PO4; który może tworzyc nastepujące sole: H2PO4-; HPO4 2- ; PO4 3-; NAWOZY FOSFOROWE, ZE WZG NA ROZPUSZCZALNOŚC : 

plik doc

Fazy rozwojowe zbóż

Fazy rozwojowe zbóż
1)rodzaje i podzial orek 2)susza fizjologiczna 3)siedlisko i czynniki siedliska 4) fotoperiodyzm 5)płodozmian dwu albo czteroetapowy 6)własciwosci agronomiczne 7)struktura gruzełkowata gleby 1)struktura gruzelkowata gleby: definiowa na jako rodzaj i sposób wzajemnego wiazania oraz przestrzennego ukaldu elementow czastek fazy stalej i glebowej.jedne z ważniejszych i decydujących o żyzności ,urodzajności gleb.Stan w którym gleba skada się ze zlepkow zwanych gr...

plik doc

metody biologiczne ochrony

praca na ekologie z metod ochrony
Metody biologiczne w ochronie roślin, uprawy współrzędne, oddziaływanie roślin na siebie. Biologiczna ochrona roślin.       W uprawach biologicznych ogranicza się stosowanie chemicznych środków ochrony roślin praktycznie do zera, dlatego uprawy stają się bardziej narażone na ataki szkodników i patogenów. Rozwiązaniem są tutaj uprawy współrzędne uwzględniające wpływ danego gatunku na ograniczenie lub nawet wyeliminowanie szkodliwego czynni...

plik docx

Pytania Geografia

Pytania do egzaminu

1. panstwa nie nalezace do ue 2. panstwa powstale z wyniku rozpadu jugoslawi 3 co to jest panstwo 4. narysowac piramide wieku i opisac ja 5. rosliny bulwiaste wyminic 6. spozywcze rosliny rownikowe 7. enklawa 8. departament zamorski 9. 3najwieksze miasta megalopolis 10. 3 producentow trzody chlewnej 11. 5panstw w europie ktore sa prawoslawne i ktore posluguja sie jezykiem romanskim 12. kategorie gleb i ich rod...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,