plik doc

Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem

praca kolokwialna
C.M. w Bydgoszczy U.M.K. w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kier. Pielęgniarstwo 5-letnie zaoczne Przedmiot POZ III rok, sem.VI, gr.II Wiesława Rudnicka Rola pielęgniarki szkolnej w opiece nad niepełnosprawnym uczniem. Niepełnosprawność to długotrwały stan , w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te są spowodowane obniżeniem sprawności funkcji fizycznych i psychicznych. Niepełnosprawność to rów...

plik docx

przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych

Rola pielęgniarki w profilaktyce przewlekłe niewydolności żylnej kończyn dolnych

          Istota  współczesnego pielęgnowania zawiera się w realizacji funkcji i zadań zawodowych, których celem jest umacnianie i podtrzymywanie zdrowia. Dlatego zakres zadań pielęgniarki i pielęgniarza realizowanych w ramach funkcji profilaktycznej            i promocji zdrowia jest równie ważny, jak udział w czynnościach podstawowych funk...

plik doc

zadania pielegniarki sciaga

1.ZADANIE PIELEGNIARKI WOBEC CHOREGO Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA: Choroba niedokrwienna serca jest to stan upośledzenia czynności serca wywołane zachowaniem równowagi pomiędzy wielkością przepływu wieńcowego a zapotrzebowaniem mięśnia serca na tlen. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Czynniki ryzyka miażdżycy:- hipelipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie papierosów, -wiek i płeć, -cukrzyca, -otyłość, -mała aktywność fizyczna, -typ osobowośc...

plik odt

Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu

Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Najczęstszymi objawami udaru mózgu są: jednostronne osłabienie albo drętwienie kończyn, zaburzenia w rozumieniu mowy lub niemożność wypowiadania słów, zaburzenia widzenia.
TEMAT: Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyn...

plik docx

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE GENETYCZNYCH CHORÓB PRZEMIANY MATERI

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE GENETYCZNYCH CHORÓB PRZEMIANY MATERII U DZIECI

UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DIAGNOSTYCE GENETYCZNYCH CHORÓB PRZEMIANY MATERII U DZIECI

Wczesna diagnostyka  chorób metabolicznych pozwala na wczesne wdrożenie leczenia, a co za tym idzie na złagodzenie, lub zupełne zniesienie objawów choroby. Ponadto sprzyja ono również uniknięciu powikłań.  Ponadto choroby metaboliczne ,których objawy pojawiają się już w okresie noworodkowym mogą mieć ciężki, p...

plik odt

witaminy i ich rola


Alicja Mijas, Ilona Wąsik Piel C/Nstc Witaminy Witaminy są związkami organicznymi, których organizm ludzki nie potrafi wytworzyć (lub w niewielkiej ilości, w przewodzie pokarmowym, dzięki specyficznej florze bakteryjnej), muszą one być dostarczone wraz z pożywieniem w gotowej postaci lub w formie prowitamin, które w trakcie przemian metabolicznych uzyskują pełną aktywność biologiczną. Witaminy - czyli czynniki uzupełniające, termin ten wprowadził polski biochemik Kazimierz Funk, który...

plik doc

Rola i zadania pielęgniarki

good
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI- WOBEC CHOREGO DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC Spośród zakażeń układu oddechowego u dzieci ok.20% to zapalenie płuc. Zachorowalność od lat nie zmniejsza się, jest największa u dzieci poniżej 5 roku życia. Przebycie w dzieciństwie ostrych chorób układu oddechowego skłania do przejścia choroby w postać przewlekłą, prowadzi ona często do upośledzenia czynności układu oddechowego. Zapalenie płuc wywołują wirusy, bakterie, grzyby, niekiedy czynni ki fizykochemiczne,...

plik doc

rola edukacyjna


Edukacyjna rola pielęgniarki w stosunku do rodziny chorego psychicznie. Czym jest edukacja? Edukacja proces zdobywania wiedzy, polega na zdobywaniu wiedzy w szkole lub indywidualnie. Pojęcie używane dla określenia stanu wiedzy danej osoby, społeczeństwa, narodu. W tym kontekście mówi się o dobrej lub złej edukacji, wystarczającej lub niewystarczającej. wychowanie, głównie pod względem umysłowym; wykształcenie, nauka kształcenie; ogół czynności i procesów mających na celu przeka...

plik odt

jak powinien wyglądać nowoczesny szpital, zaburzanie roli społecznej

jak powinien wyglądać nowoczesny szpital żeby nie zaburzał pełnienia roli społecznej
      W obecnych czasach słyszy się częste uwagi dotyczące źle funkcjonującej służby zdrowia. Zamiast narzekać, zastanówmy się jak powinien wyglądać nowoczesny szpital, aby każdy z nas,mógł w razie potrzeby pełnić w nim normalne role społeczne i był w pełni zadowolony z jego organizacji. Jest to zadanie bardzo trudne. W praktyce nawet eksperci niezbyt dobrze sobie z nim radzą, postaram si...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,