plik doc

Wartości znaczące dla nauczyciela, a etyczne wymogi pełnienia roli za

Praca nauczyciela, jego powinności zawodowe i sposób ich wykonywania (a głównie ich podmiot – uczeń) niejako zwiększają pod pewnym względem roszczenia moralne, powodują wzrost wrażliwości na określone wartości moralne. Tylko nauczyciel świadomy ponoszonej osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje może skutecznie stawić czoła sytuacjom dydaktycznym i wychowawczym, jakie stwarza współczesna rzeczywistość szkolna. Rozwiązywanie wszelkich sytuacji zawodowych nie jest uzależnione od znajom...

plik doc

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego
ROLA EDUKACYJNA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ. 1.Wstęp Postęp cywilizacyjny niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Ratownik medyczny oprócz wiedzy i umiejętności medycznych, musi umieć przekazywać tą wiedzę i umiejętności innym. Zatem w swej pracy zawodowej pełni również rolę edukacyjną jednostek i grup społecznych. Zajęcia dydaktyczne w...

plik odt

pestalozzi ściąga

sciąga
Ojciec ogólnokształcącej szkoły ludowej Johann Heinrich Pestalozzi (urodzony 12 stycznia 1746 w Zurychu -zmarł 17 lutego 1827 w Brugg)zmarł 17 lutego 1827 w Brugg) -szwajcarski pedagog i pisarz zwany ojcem szkoły ludowej, twórca pierwszej teorii nauczania początkowego. Główne prace Wieczory samotnika czasem także nazywane Wieczorami pustelnika(1780)Lenart i Gertruda(1781) Idee pedagogiczne idea ograniczonego rozwoju -o rozwoju dziecka decydują następujące siły: intelektualna, fizy...

plik pdf

Kodeks etyczny nauczyciela

przydatne do nauki z etyki zawodowej na pedagogice- pełny plik
Kodeks etyczny nauczyciela Założenia ogólne Kodeks etyczny nauczyciela jest zbiorem zasad służących nauczycielowi pomocą w rozstrzyganiu problemów etycznych jego zawodu. Kodeks jest wyrazem przekonania, że działania nauczyciela wobec jego odbiorców, uczniów i ich rodziców lub opiekunów, podejmowane w ramach jego czynności zawodowych, mają szczególny wymiar etyczny wynikający z roli społecznej nauczyciela. Społeczna rola nauczyc...

plik docx

Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega

Przyczyny powstawania problemów społecznych ich zakres oraz jaki jest interwencjonizm państwowy w ich załatwianiu

Trudna sytuacja ekonomiczna kraju powoduje pogarszanie się sytuacji w wielu resortach społeczno-gospodarczych. Trudności wynikające z niedofinansowania służby zdrowia i szkolnictwa, borykają się z trudną sytuacją mieszkaniową oraz obserwują niepokojący wzrost przestępczości (szczególnie wśród nieletnich). Kryzys gospodarczy powoduje również wzrost poziomu alkoholizmu...

plik doc

role i funkcje zawodowe pielęgniarki

role i funkcje zawodowe pielęgniarki
ROLA I FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ROLA ZAWODOWA – to zachowanie pracowników wynikające z działalności związanej z pozycją zajmowaną w zakładzie pracy i obowiązkami z tego wynikającymi. Rola zawodowa – zewnętrzne nakazy i oczekiwania w odniesieniu do zachowania osób pełniących role, ale też rzeczywiste sposoby zachowania tych osób. Def. wg. I.Wrońskiej Podlega systematycznym zmianom, ze względu na:       Poszerzenie zna...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,