plik doc

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE

Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjenta. Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności w której żyją. W. Ciechaniewicz
Edukacja (łac. educatio), kształcenie, wychowywanie, ocena kwalifikacji do wyższych etapów rozwoju. U podstaw edukacji leży przekonanie, iż kształtowanie postaw i wdrażanie wiedzy i umiejętności przynosi efekty w postaci nie tylko zmiany życia i myślenia ale integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Edukacja...

plik doc

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym

praca zaliczeniowa
UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ WEWNĄTRZSZPITALNYCH Wysoki poziom higieny w placówkach służby zdrowia jest podstawą zapobiegania zakażeniom szpitalnym i dlatego jest niezmiernie ważnym tematem , aczkolwiek nie w pełni docenianym. Pod koniec XIX wieku dzięki pracom dwóch wielkich uczonych ?Ludwika Pasteura i Roberta Kocha , doszło do odkrycia bakterii i określenia ich roli w powstawaniu chorób zakaźnych.. Od tego czasu nauka w tej dziedzinie zr...

plik doc

Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem

praca kolokwialna
C.M. w Bydgoszczy U.M.K. w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kier. Pielęgniarstwo 5-letnie zaoczne Przedmiot POZ III rok, sem.VI, gr.II Wiesława Rudnicka Rola pielęgniarki szkolnej w opiece nad niepełnosprawnym uczniem. Niepełnosprawność to długotrwały stan , w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te są spowodowane obniżeniem sprawności funkcji fizycznych i psychicznych. Niepełnosprawność to rów...

Ostatnie wyszukiwania