plik doc

?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?

praca zaliczeniowa z socjologii - terapia zajęciowa
Praca jest formą działania odgrywającą szczególnie ważną rolę. Rozumiana jest jako celowa działalność człowieka polegająca na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Człowiek jako jedyny przetwarza dobra przyrody dla swoich potrzeb. Pojawia się uczucie sprawstwa (ja coś wnoszę).Jest też formą pozostawienia po sobie czegoś dla świata. Praca jest sposobem wyrażania siebie( tj. artyści). Praca jest...

plik doc

Złota Bulla Karola IV (1356 r.)

Tekst źródłowy wraz z pytaniami przydatnymi w czasie lekcji
Karol IV Luksemburski (1316-1378) ? król niemiecki i czeski od 1346 r., cesarz od 1355 r., margrabia brandenburski od 1373 r. Złota Bulla Karola IV (1356 r.), ?Powiedz pycho, w jaki sposób rządziłabyś w piekle, gdybyś nie miała ku pomocy niezgody? [...] wielokrotnie bowiem kładłaś niezgodę pomiędzy 7 elektorów świętego cesarstwa [...]. Słusznie więc z urzędu, którym z mocy godności cesarskiej władamy, powinniśmy zapobiegać na p...

plik doc

Durkheim - kontrola społeczna


Kontrola społeczna a zachowania dewiacyjne Durkheim twierdził, że przestępczość jest zjawiskiem normalnym, które występuję, występowało i będzie występować w każdym społeczeństwie. Naturę człowieka traktował jako- Homo duplex. Człowiek w swej naturze jest egoistyczny i nie ma żadnych biologicznych hamulców powstrzymujących go przed krzywdzeniem innych ludzi, kieruje się popędami pierwotnymi. Życie ludzkie składa się z dwóch aspektów psychicznych, jeden to instynkty i potrzeby organizmu,...

plik doc

Rola Gdańska w czasach nowożytnych

Rola Gdańska w czasach nowożytnych
Rola Gdańska w czasach nowożytnych W gruncie rzeczy temat ogranicza się do wątków spławu Wisłą zboża i jego rolą dla gospodarki Rzeczpospolitej oraz możliwościach prawnego oddziaływania miasta Gdańska na gospodarkę państwa. W praktyce miasta w Polsce były upośledzone od wieków. Miały naprawdę małe znaczenie i nie posiadały tak jak na Zachodzie dużych możliwości wpływu na politykę całego kraju. Z Gdańskiem było trochę inaczej. Gdy zaczął się boom na e...

plik doc

Złota Bulla Karola IV (1356 r.) - tekst źródłowy

Złota Bulla Karola IV (1356 r.) - tekst źródłowy + dwa pytania dla uczniów do tego tekstu
Karol IV Luksemburski (1316-1378) ? król niemiecki i czeski od 1346 r., cesarz od 1355 r., margrabia brandenburski od 1373 r. Złota Bulla Karola IV (1356 r.), ?Powiedz pycho, w jaki sposób rządziłabyś w piekle, gdybyś nie miała ku pomocy niezgody? [...] wielokrotnie bowiem kładłaś niezgodę pomiędzy 7 elektorów świętego cesarstwa [...]. Słusznie więc z urzędu, którym z mocy godności cesarskiej włada...

plik doc

"Pałuba" Karola Irzykowskiego

Notatka o tym utworze.
Pałuba Karol Irzykowski Pałuba składa się z dwóch komplementarnych części, które przewijają się w całym utworze: fikcyjnej historii życia Piotra Strumieńskiego(sprowadzonej do ukazania głównego aspektu, jakim jest dla bohatera kompleks Angeliki, z wszystkimi wynikającymi z niego zależnościami i uwikłaniami) oraz warstwy niezwykle rozbudowanych, analitycznych komentarzy odautorskich. Obie płaszczyzny uzupełniają się i stanowią nierozerwalną całość, decydując o spec...

plik doc

Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań"

Streszczenie artykułu.
Roland Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań Istnieje niezliczona ilość opowiadań w różnych formach ? mowie, piśmie, obrazach ? i we wszystkich grupach ludzkich, a często zupełnie różne kultury lubią te same opowiadania. Czy tak ogólne zjawisko da się opisać ? poza wymienieniem kilku odmian? I jak rozpoznać, że te odmiany klasyfikują się jako opowiadanie? Błędne koło: aby opisać, trzeba wiedzieć co, a żeby wiedzieć co, trzeba znać opis tego. Od...

Ostatnie wyszukiwania