plik doc

Psychologia wychowania

Pojęcia do egzaminu z przedmiotu: Psychologia wychowania
Psychologia wychowania WYKŁAD POJĘCIA: Przedmiot, zadania, związki z innymi naukami. Cykl życia rodziny. Style wychowania. Modele socjalizacji. Postawy rodzicielskie, oparte na trzech wymiarach i ich konsekwencje. Charakterystyka systemów rodzinnych: Systemy rodzinne wg Fielda. Rodzina z problemem alkoholowym (fazy przystosowania do życia w takiej rodzinie). Wzory funkcji w rodzinie alkoholowej- role przyjmowane...

plik doc

ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY


Alkoholizm i jego wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.              Alkoholicy to ludzie którzy nie są wstanie konsekwentnie kontrolować swego picia przez dłuższy czas i którzy nie mogą ręczyć za swe zachowanie po tym jak zaczną pić.               Rodzina z problemem alkoholowym przypomina mi pod pewnym względem stare chińskie przysłowie: "Najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po butelkę, potem butelka sięga po człowieka". Jeśli butelka zacznie już "sięgać" po cz...

plik docx

projekt postterapeutyczny

opis projektu

Realizatorzy projektu

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno

Termin realizacji projektu

09 września 2013 do 08 grudnia 2013

Cele projektu

-Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

plik doc

grott

przepisana książka na zjeciach resocjalizacji
Specyfikacja postępowania z dzieckiem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Do najważniejszych czynników determinujących niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży należą czynniki związane z socjalizacją pierwotną. W szczególności zerwanie więzi emocjonalnej z rodzicami, dzieci zwykle wywodzą się z rodzin gdzie występują patologii społeczne, prymitywizm wychowawczy, rodzice nie kontrolują ani nie wspierają dziec...

plik rtf

Patologie społeczne

Notatki z przedmiotu Patologie Społeczne z ćwiczeń z II roku zawierające tematy: Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej ( na przykładzie rodzin alkoholowych) role, reguły komunikatywne.Etapy działania sprawców przemocy...
1.Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej ( na przykładzie rodzin alkoholowych) role, reguły komunikatywne Alkoholizm - jest chorobowym uzależnieniem od alkoholu powodującym powolną degradację człowieka. Rodzina z problemem alkoholowym to rodzina, w której rodzice lub ktoś inny z rodzin...

plik doc

Antropologia kulturowa

Antropologia
ANTROPOLOGIA KULTUROWA ćwiczenia wiadomości podstawowe Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Kierunek: pedagogika Specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna; praca socjalna; opiekuńczo-wychowawcza; Nazwa przedmiotu: ANTROPOLOGIA KULTUROWA Liczba godzin i forma zajęć: 10ćw./ 15ćw. Forma i warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach; lektura tekstów źródłowych; praca pisemna; kolokwium zaliczeniowe. Tematyka ćwiczeń 1. PRZEDMIOT, PODSTAWOWE ZAGA...

plik docx

Problemy bioetyczne współczesnych społeczeństw

W mojej pracy zajmę się problemem który wzbudza bardzo dużo kontrowersji w polskim rządzie i kościele a mianowicie problemem pozaustrojowego zapłodnienia, czyli In vitro. Zanim przejdę do rozpatrywania tego problemu chcę wyjaśnić co oznacza termin bioetyka. Jest to dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie. W ramach bioetyki rozpatruje się wiele problemów, które dotyczą ludzkiego życia. In vitro z punktu widzenia medycyny jest bardzo skomplikowa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,