plik doc

Rodzina a uzależnienia

krótka charakterystyka dysfunkcji rodzin w których występuje uzależnienie, symptomy, a także czynniki chroniące przed uzależnieniem
Rodzina a uzależnienia Przemiany współczesnej rodziny. Czynniki i zjawiska brane pod uwagę w genezie uzależnień:       Jednym ze skutków industrializacji i urbanizacji jest niestabilność rodziny; zmniejszenie się wpływu rodziców na dzieci oraz brak skutecznych form kontroli nad nimi,       Atomizacja rodziny, rozpad rodziny wi...

plik docx

rodzina współczesna


RODZINA WSPÓŁCZESNA

Model rodziny ulega ciągłym zmianom. W epoce preindustrialnej rodzina była tradycyjna, podporządkowana w znacznej mierze władzy i woli ojca. Role w rodzinie były     z góry przypisane, liczył się interes rodzinny. Tradycyjna rodzina była przede wszystkim spójna, przeważały w...

plik doc

Rodzina i płeć

Zmiany w strukturze rodziny, Płeć, patriarchat i rozwój kapitalistyczny, Rodzina, małżeństwo, seksualność, Życie rodzinne i nowe wzorce społeczne,
Anthony Giddens Rodzina i płeć W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, gdy teoria społeczeństwa przemysłowego święciła swój tryumf jako fundament analizy społecznej, dominowała w literaturze socjologicznej szczególna interpretacja rozwoju rodziny. W dużym skrócie można streścić ją następująco. Przed industrializacją rodzina była głęb...

plik doc

RODZINA PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA A RODZINA WSPÓŁUZALEŻNIONA.

RODZINA PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA A RODZINA WSPÓŁUZALEŻNIONA.
Anna Jankowska, Marta Grabarczyk Grupa II 2.RODZINA PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA A RODZINA WSPÓŁUZALEŻNIONA. Rodzina prawidłowo funkcjonująca cechuje się:       zapewnieniem zabezpieczenia przetrwania i rozwoju,       zaspakajaniem potrzeb emocjonalnych swoim członkom, obejmuje to równowagę pomiędzy autonomią i zależnością oraz naukę zachowań społecznych i seksualnych,       za...

plik doc

rodzina- jej funkcje, zadania i cele

referat;)
Rodzina- jej funkcje, zadania i cele.                                                 Rodzina- jest podstawową grupa społeczną, składa się z rodziców i ich dzieci, cechuje ich więź formalna, wspólnota materialna, mieszkaniowa oraz określony zespół funkcji. Funkcje rodziny Funkcje rodziny jako grupy i instytucji społecznej, można podzielić na d...

Ostatnie wyszukiwania