plik docx

Rodzaje grup społecznych

Rodzaje grup społecznych

Rodzaje grup społecznych:

  1. Ze względu na wielkość:
  2. Grupy małe nie posiadające podgrup, zawierają nie więcej niż kilkadziesiąt osób
  3. Grupy duże
  4. Więzi społeczne:
  5. Grupy pierwotne opierają się o typ więzi naturalny, intencjonalnej
  6. ...

plik docx

Rodzaje działań prewencyjnych

Rodzaje działań prewencyjnych

Rodzaje działań prewencyjnych

W praktyce można zastosować różne strategie zapobiegania zaburzeniom i negatywnym zjawiskom zdrowotnym. Prewencja może zmierzać do zmniejszania lub usuwania czynników ryzyka, poprzez minimalizowanie zagrożeń sytuacyjnych i środowiskowych, np. przez zmianę ryzykownych zachowań antyzdrowotnych i unikanie kontaktu z grupami ryzyka. Dla określenia oddziaływań na czynniki ryzyka przyjęto nazwę

plik doc

Chromatografia, rodzaje chromatografii i zadania chromatografii.

Chromatografia, rodzaje chromatografii i zadania chromatografii. Chromatografia to technika analityczna lub preparatywna służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych. W każdej technice chromatograficznej najpierw rozdziela badaną mieszaninę, a następnie przeprowadza się detekcję poszczególnych składników. Rozdział substancji następuje w wyniku przepuszczenia roztworu badanej mieszaniny przez specjalnie spreparowaną fazę rozdzielczą, zwaną też fazą stacjonarną. Fazą...

plik doc

Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacue

Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie, system Vacuette
ZAŁĄCZNIK II Rodzaje Probówek do pobierania krwi i ich przeznaczenie ? system Vacuette. Kolor korka probówkiRodzaj badaniaAntykoagulantObjętość probówkiCzerwonySeparacja surowicy(chemia kliniczna)Granulat do separacji surowicyŻel do separacji surowicy4ml, 5ml, 8ml,2ml, 4ml, 5ml, 8mlFioletowyBadania hematologiczne(ogólne)EDTA(proszek) w proporcji 1,8mg/1ml krwi2ml, 3ml, 4ml, 6ml, 9ml,ZielonyBadania osocza(chemia k...

plik doc

rodzaje wysiłku fizycznego

rodzaje wysiłku fizycznego, anaerobowy, aerobowy, supramaksymalny itp
Rodzaje wysiłku fizycznego Wysiłek fizyczny - każda czynność związana z pracą mięśni szkieletowych, której wynikiem jest wykonywanie pracy zewnętrznej, łącznie ze wszystkimi czynnościowymi zmianami w organizmie, które jej towarzyszą: np.: zaopatrzenie mięśni w materiały energetyczne i tlen, eliminacja nadmiaru ciepła powstającego podczas pracy czy usuwanie produktów przemiany materii Pułap tlenowy - (maksymalny po...

plik doc

Rodzaje alkoholizmu jako choroby

JAKIE SĄ RODZAJE ALKOHOLIZMU
Rodzaje alkoholizmu jako choroby Osobą którą podała rodzaje alkoholizmu był Lesch. „Typologia Lescha opiera się na wieloletnich obserwacjach przebiegu alkoholizmu oraz uwzględnia czynniki biochemiczne, fizjologiczne, kliniczne i behawioralne . W wyniku tych obserwacji wyodrębnił on 4 typy alkoholizmu:       typ 1 „ właściwy lub pierwotny”       typ 2 „ lękowy”       typ 3 „ depresyjny”      ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,