plik doc

Dwór w literaturze polskiej

wypracowanie
Dwór w literaturze polskiej Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym razem po prostu zwyczajną codzienność. Soplicowo zostało nam ukazane jako piękny dwór ,kraina mlekiem i miodem płynąca. ?Wśród takich pól przed laty...

plik pdf

Historia Filozofii W. Tatarkiewicz Tom I

Książka w formacie PDF
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska P...

plik doc

Romantyczne konwencje ujęcia przyrody w wybranych tekstach Adama Asnyk

Romantyczne konwencje ujęcia przyrody w wybranych tekstach Adama Asnyka
Romantyczne konwencje ujęcia przyrody w wybranych tekstach Adama Asnyka. Adam Asnyk był pierwszym z plejady poetów postromantycznych. Jaroslav Vrchlicky nazwał go „Adamem drugim”, a Zenon Przesmycki (Miriam) wyraził pogląd, że „ Asnyk nie jest wcale mniejszym od Mickiewicza czy Słowackiego poetą” Cyt. za Józef Durden, Adam Asnyk – poeta i człowiek gór, s. 212.. Porównanie poety do wielkich wieszczów poprzedniej...

plik doc

Teoria litaratury - Rytm i podmiot

Omówienie tegoż artykułu.
Rytm i podmiot? - Jacy Francuzi rozważali rytm? - Henri Meschonnic ? pokazał, że to nie taka prosta sprawa, tak samo, jak Sarte z językiem. - Emile Benveniste ? słowo rytm od rein ? płynąć, słowo-klucz jońskich filozofów przyrody. Ale wykazał, że rein nigdy nie odnosiło się do morza, morze nie płynie. i nigdy słowa rytmos nie stosowano do określenia ruchu wód. W następstwie błęd...

plik doc

Teoria litaratury - sztuka jako ikonostas

Omówienie tegoż artykułu.
Sztuka jako ikonostas Grzech pychy szatana ? chęć odróżnienia się ? binarius (dwoistość) ? semiotyka W raju nie było podziału na odrębne kody, była ?komunia? ? całość człowieka i przyrody. Język był jednością znaczącego i znaczonego ? nie można wyróżnić obszaru nieznaczącego. Słowo Boże nie jest znakiem ? gdy Bóg mówi ?światło?, to staje się jasność. Tak samo robił Adam, gdy nadawał nazwy zwierzętom. Wąż nauczył Ewy semiotyki na przykładzie jabłka, a p...

plik doc

"Popioły" Żeromskiego - notatka-tabelka

Bardzo praktyczna analiza utworu w formie tabelki.
Autor:Stefan ŻeromskiUtwór: PopiołyNARRATORSTYL:KOMPOZYCJABOHATERSam autor określił swe dzieło jako: ?Powieść z końca XVIII i początku XIX?, zatem jest to powieść historyczna, na co wskazuje też główny jej temat: wojny.Wszechwiedzący, zna myśli bohaterów oraz zdarzenia im nieznane, jednak narrator nie jest w tym utworze mocno odczuwalny, gdyż nie przedstawia własnych zdań oceniających, a perspektywę postaci.(1) Silna obrazowość, malarskość,...

plik doc

powiesc historyczna Scotta

tekst omawia powieść historyczną Waltera Scotta na przykładzie \"Waverley\"
W 1805r. Walter Scott pokazał kilka pierwszych rozdziałów swojej powieści przyjacielowi Williamowi Erskine?owi. Ten jednakże orzekł, iż akcja jest zbyt powolna, by mogła się spodobać czytelnikom. Toteż, początkowe karty Waverleya, powieści, która miała położyć fundamenty sławy literackiej Scotta, na dłuższy czas spoczęły w szufladzie. Bidwell George, Walter Scott, Warszawa 1963, s.58 Walter Scott (1771-1832)...

plik doc

metodyka licencjat

streszczenie tekstu
12 INTEGRACYJNY WYMIAR KSZTAŁCENIA POLONISTYCZNEGO 1. H. Wiśniewska, Nauczanie integrujące na lekcjach języka polskiego. Proces integracji rozumieć należy jako tworzenie się całości z części z części przez zespalanie elementów w całość, a dezintegracji ? rozpadanie się całości w części. Trzeba powiedzieć, że w nauce języka polskiego w szkole oba procesy zachodzą ciągle. W Polsce zajmował się tym procesem głównie H. Kurczeb. Wyróżnił 2 aspekty integracyjnego nau...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,