plik doc

Diagnozy łacińskie - pediatria

Diagnozy łacińskie na pediatrię
ROZPOZNANIA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ADHD - Zespół nadpobudliwości u dzieci AIDS - Zespół nabytych niedoborów odpornościowych ANEMIA - Niedokrwistość ANENCEPHALIA - Wrodzony brak mózgu APPENDICITIS - Zapalenie wyrostka robaczkowego ASD - Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASCARIOSIS - Glistnica ASPHYXIA - Zamartwica ASTHMA BRONCHIALE - Dychawica oskrzelowa ATROPHIA CEREBRII - Zanik mózgu AZS - Atopowe zapalenie skóry BPD -...

plik doc

Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań

Opracowanie przykładowych pytań z bakterio- i wirusologii.
1. Rodzaje paciorkowca, rezerwuar, drogi zakażenia, objawy. Paciorkowce (Streptococcus) Na podstawie właściwości fizjologicznych wyróżnia się 4 gatunki chorobotwórcze dla ludzi: paciorkowiec ropotwórczy (S. pyogenes), zieleniący (S. viridans), kałowy (S. faecalis) i zapalenia płuc (S. pneumoniae). Odporność na zakażenie ma charakter typowo swoisty. Paciorkowiec ropny (Streptococcus pyogenes) Morfologia: Mają kształt kulisty lu...

plik docx

RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów(RZS)- jest przewlekłą zapalną immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się niespecyficznym symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych prowadzącą do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci.

Choroba występuje w różnym wieku częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Największa przypadłość na 4 i 5 dekadę  życia.

<...

plik pdf

fIZJOTERAPIA W UKŁADZIE RUCHU

FIZJOTERAPIA UKŁADU RUCHU
7 Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej, charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych, prowadzącą do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci. dzykostnych i glistowatych. W miarę postępu choroby proces zapalny obejmuje coraz większą liczbę stawów w kierunku o...

plik doc

krioterapia

działąnie krioterapii
KRIOTERAPIA Wskazania - stany bólowe - nerwobóle nerwów obwodowych - ostre zapalenie tkanek - urazy sportowe i pooperacyjne - naderwanie ścięgien i mięśni - zapalenie okołostawowe - przewlekłe zapalenie kręgosłupa - zwichnięcia i skręcenia urazowe stawów - zespoły bólowe rwy kulszowej - zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji neurologicznej - zapalenia stawów( reumatoidalne, przewlekłe, łuszczycowe, zesztywniające...

plik doc

testy z pediatrii

testy
Pediatria Początek formularza Dół formularza Do charakterystycznych objawów płonicy zalicza się: a. zapalenie gardła b. wolny trójkąt Fiłatowa c. linie Pastii d. język malinowy e. wszystkie powyższe Do objawów tężyczki utajonej zalicza się wszystkie wymienione, poza: a. objawem Chwostka b. objawem Lusta c. objawem Ortolaniego d. objawem Rousseau e. wszystkie wymienione są objawami tężyczki utajonej Do pierwszorzędowych cech płciowych zalicza się: a. jądra...

plik doc

Pediatria, formularz

d
Pediatria Początek formularza Dół formularza Do charakterystycznych objawów płonicy zalicza się: a. zapalenie gardła b. wolny trójkąt Fiłatowa c. linie Pastii d. język malinowy e. wszystkie powyższe Do objawów tężyczki utajonej zalicza się wszystkie wymienione, poza: a. objawem Chwostka b. objawem Lusta c. objawem Ortolaniego d. objawem Rousseau e. wszystkie wymienione są objawami tężyczki utajonej Do pierwszorzędowych cech płciowych zalicza się: a. jądra i j...

plik doc

proces pielegnacji w chorobie

rechabilitacja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca zaliczeniowa z przedmiotu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Temat: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami reumatycznymi. Pielęgnowanie i usprawnianie chorych w okresie zaostrzenia oraz remisji choroby reumatycznej. 123 Pielęgniarstwo Poziom AB 2012 / 2013 Krosno 2013 Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie: RZS, dawn...

plik doc

pediatria- ch.zakaźne


NAJCZĘSTSZE CHOROBY ZAKAŹNE U DZIECI PODZIAŁ WG ETIOLOGII: 1/ Zakażenia bakteryjne G( + ) , G( - ) a/ zakażenia wywołane przez bakterie wydzielające egzotoksyny b/ zakażenia wywołane przez krętki c/ choroby wywołane przez mycoplazma d/ choroby wywołane przez chlamydie e/ bruceloza f/ riketsjozy - choroba kociego pazura g/ listeriozy h/ promienice 2/ Zakażenia wirusowe 3/ Choroby pasożytnicze 4/ Zakażenia grzybicze 5/ Gruźlica NAJCZĘSTSZE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE I Zakaże...

plik odt

RZS - zapalenie stawów, objawy, kryteria

opis czym jest zapalenie stawów, objawy, kryteria
Program edukacyjny chorych na reumatoidalne zapalnie stawów. Celem programu edukacyjnego jest wsparcie chorych i ich rodzin w za kresie informacji o chorobie oraz możliwościach jej leczenia, w tym leczenia biologicznego, a także ułatwienie dostępu do opieki specjalistów zapewniających kompleksową terapię. Dążymy do tego, aby chorzy odzyskali wiarę w siebie, a ich najbliżsi wiedzieli, jak postępować z chorobą i byli w pełni jej świad...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,