plik docx

resocjalizacja w Unii Europejskiej

To pytania i odpowiedzi pojawiające się na UŚ z tego przedmiotu

PYTANIA EGZAMINACYJNE:

  1.  Kategorie nieletnich w Niemczech (wg JGG z 1974r.)
  2.  Jaka instytucja w Niemczech zajmuje się dziećmi i młodzieżą zagrożoną i zaniedbaną wg ustawy o pomocy dzieciom i młodzieży z 1991r.?
  3.  Wymień wybraną formę opieki nad dziećmi lub młodzieżą w Niemczech.
plik doc

Survival

alternatywne formy resocjalizacji
?Survival? jako alternatywna forma resocjalizacji w środowisku otwartym. Niedostosowanie społeczne jest, w dużej mierze spowodowane niespełnieniem własnej tożsamości. Młodzież z takim problemem często ma nieokreślony obraz swojej osoby. Trudno natomiast zmieniać własne postawy życiowe i zachowania kiedy nie rozumie się siebie samego. Podstawą do zmian jest pozytywny kontakt z dorosłymi, z otoczeniem oraz poznanie własnych możliwość i rozwijanie ich w dz...

plik doc

wstęp do twórczej resocjalizacji


Człowiek. Twórczość. Tożsamość. Projektowanie resocjalizacji. Możemy wyróżnić trzy podstawowe podmioty, które stanowią istotę projektowanych w książce zabiegów resocjalizacyjnych. Są to: człowiek, twórczość i tożsamość. Nadają one symbolicznego a zarazem alternatywnego wymiaru zmierzającej do ich urzeczywistnienia twórczej resocjalizacji. 1. Człowiek jako sens wychowania Sensem każdej działalności wychowawczej jest człowiek, zaś jego przedmiotem dobro. Dobrem każdego...

plik rtf

resocjalizacja

Notatka z zakresu recocjalizacji
6.‎ ‏ZASADY RESOCJALIZACJI. Zasady resocjalizacji zmierzają do osiągnięcia optymalnego rozwoju społeczno-moralnego jednostki dewiacyjnej i do najlepszego dostosowania jej do życia społecznego. 1.‎ ‏Zasady resocjalizacji wg Lipkowskiego: A/‭ ‬Zasada systematyczności‭ ‬– podkreśla konieczność planowego i konsekwentnego i systematycznego realizowania założeń wychowania‭; ‬proces resocjalizacji jest często długotrwały i musi być realizowany w planowanych etap...

plik rtf

Egzamin resocjalizacja

Notatki na egzamin z resocjalizacji
Omów resocjalizujące oddziaływania etiotropowe i ergotropowe oraz ich rolę w procesie resocjalizacji. Oddziaływania etiotropowe – oddziaływanie resocjalizujące ogranicza się do wyeliminowania lub ograniczenia wpływów czynników na jednostkę. Czynniki: niski status społeczny i ekonomiczny rodziny lub zaburzenia jej struktury kontakt dziecka z podkultura przestępczą bark sukcesów szkolnych dziecka społeczna blokada aspiracji jednostki negatywny obraz...

plik doc

resocjalizacja


Zakłady poprawcze w Polsce – historia i aktualne funkcjonowanie Pierwszy raz w Polsce, metoda wychowania poprawczego została zastosowana w założonym w 1629 r. w Warszawie - przytułku dla sierot, który był prowadzony przez Bractwo Niemieckie, natomiast pierwszy dom poprawczy został założony w 1736 r. przez biskupa Rostkowskiego (również w Warszawie), a do jego podstawowych celów należało poskramianie i poprawa swoich wychowanków, których stanowić mieli źli i swawoli ludzie. Tak założone c...

plik doc

wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady

notatki z wykładów wdpr
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- to dyscyplina naukowa która zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej zajmuje się problemami osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji. Adresatem są osoby które: -wykazują objawy niedostosowania społecznego, wykolejenia a nawet przestępczości -osoby u których proces socjalizacji i wychowania nie powiódł się -osoby manifestujące szereg utrwalonych zachowań szkodliwych (ekster- i internalizacyjnych) uznawanych w danej społecz...

plik doc

pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna (przedmiot, cele, zadania, definicje) Pedagogika resocjalizacyjna – geneza „wyrosła z korzenia” Pedagogiki Specjalnej w rewalidacja dzieci upośledzonych społecznie (niedostosowane społecznie), - zachowania destruktywne spowodowane są zaburzeniami charakterologicznymi oraz emocjonalnymi; - społeczna rewalidacja wymaga działań leczniczo-wychowawczych; jednostki należy pobudzać do społecznie pożądanej aktywności, w tym do poprawnyc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,