plik doc

Resocjalizacja

Kuratela sądowa, kara, podział kuratorów, kurator rodzinny, prawa osób skazanych, sędzia nenitencjarystyczny itp.
ObPNG kg04erueV     G2FRnJ2J4TeUnip_HDYJu2_M3djUzsiBRDKU2)Nq3dIJlCmkVO yBvUWzLrbCWuUI45Ky0(v EfeHn 3SzfgILv-RYIzY(fyiZ)2Z7pjXUZn-npr-Pg) LSB2EKQ V0YeYwyalk irLy Ys5UDcRY4SfvbEQN 5 dIkS-YJ9/ 2XEksZ9RXK4ukBh-o2-p 81V)M)EVtDPeS1_)g4ZhA vBiZi6 I3D@XzZX2eaUyG-PwZjYkVRzKI3(Gd1nYT0RW4wZb)KTY_Y0SfOdZjHbecef 6QZdYIRg.C,RkSERiGV1RcECkah,_j(Fb5)ucsbqxsWN d)Cbz)/SeBxkbhHl1NE...

plik doc

CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja

potrzebne do pedagogiki resocjalizacyjnej tyt. ksiązki \"Metody twórcze resocjalizacji\" K.
Człowiek. Twórczość. Tożsamość. Projektowanie resocjalizacji. Możemy wyróżnić trzy podstawowe podmioty, które stanowią istotę projektowanych w książce zabiegów resocjalizacyjnych. Są to: człowiek, twórczość i tożsamość. Nadają one symbolicznego a zarazem alternatywnego wymiaru zmierzającej do ich urzeczywistnienia twórczej resocjalizacji. 1. Człowiek jako sens wychowania...

plik pdf

resocjalizacja

Czy resocjalizacja ma sens
Czy resocjalizacja ma sens? Resocjalizacja jest procesem bardzo ważnym w społeczeństwie, ponieważ nie tylko pozwala na utrzymanie równowagi pomiędzy osobami niedostosowanymi a dostosowanymi społecznie. Stanowi pewną nadzieje, że system wymiaru sprawiedliwości nie będzie tylko surowym narzędziem wymierzonym w społecznie nieprzystosowane osoby, ale także będzie budować w tych osobach odpowiednie wartości i normy. Jednakże czy owy proces jest skuteczny i daje pozyty...

plik docx

resocjalizacja w Unii Europejskiej

To pytania i odpowiedzi pojawiające się na UŚ z tego przedmiotu

PYTANIA EGZAMINACYJNE:

  1.  Kategorie nieletnich w Niemczech (wg JGG z 1974r.)
  2.  Jaka instytucja w Niemczech zajmuje się dziećmi i młodzieżą zagrożoną i zaniedbaną wg ustawy o pomocy dzieciom i młodzieży z 1991r.?
  3.  Wymień wybraną formę opieki nad dziećmi lub młodzieżą w Niemczech.
plik doc

RESOCJALIZACJA

resocjalizacja
RESOCJALIZACJA OSÓB DOROSŁYCH Resocjalizacja człowieka dorosłego polega na korekcie struktury osobowościowej już względnie gotowej i względnie trwałej. Osoby dorosłe są zwykle bardziej racjonalne i charakteryzują się większą niż młodzież kontrolą intelektualną swoich zachowań stąd łatwiej przystosowują się do wymagań. Resocjalizacja w więzieniu nazywa się resocjalizacją penitencjarną. Chodzi w niej nie tylko o przekazanie pewnej wiedzy i zalecanie nowych stylów zachowani...

Ostatnie wyszukiwania