plik doc

obraz szlachcica w literaturze i sztuce

obraz szlachty polskiej w tekstach kultury i literatury- przydatne do pracy maturalnej
PORTRET SZLACHCICA POLSKIEGO NA WYBRANYCH TEKSTACH KULTURY Szlachta jest to warstwa społeczna, która wywodzi się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Czas przejścia stanu rycerskiego w szlachecki określa się zazwyczaj na schyłek średniowiecza i wiąże się z powstawaniem monarchii stanowych. Szlachta polska była grupą stosunkowo dużą liczebnie, stanowiła ok. 10% ludności rdzennie polskiej. C...

plik doc

Średniowieczna poezja polska świecka

notatki ze wstępu i z treści
Średniowieczna poezja polska świecka Wstęp - to początek ewolucji literatury narodowej - Rej niesłusznie uważany jest za pierwszego wierszopisarza, który pisał po polsku; - Polska ?poezja? średniowieczna nie jest poezją w istotnym tego słowa znaczeniu. Jest to głównie proza rymowana, czasem ?wiersz?, brak jej artyzmu, wyszukanego języka i wybitnej formy; - główny temat: obserwacja życia i obyczaju, niewyszukane wyznania uczucia (miłość, nienawiść), sprawy...

plik doc

"Literatura a życie polskie" Stefan Żeromski

\"Literatura a życie polskie\" Stefana Żeromskiego (XX-lecie międzywojenne).
1. Literatura a życie polskie Stefan Żeromski Było życzeniem zespołu ludzi nauki i praktycznego rzeczoznawstwa, którzy zapoczątkowali wykłady ściśle gospodarcze w Zakopanem, ażeby w szeregu odczytów peświęconych zobrazowaniu potrzeb i nasuwających się zagadnień życia społecznego na chwilę najbliższą ? znalazł się również krótki wykład o roli literatury w tym teatrze, który się na ziemi naszej rozgrywa i ma...

plik doc

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. (XX-lecie międzywojenne).
2. EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. Ekspresjonizm (łac. expressio ? wyraz, wyrażenie) ? awangardowy prąd literacki, który pojawił się około 1910 roku w Niemczech i trwał do końca lat 20 XX wieku. Miał liczne odpowiedniki w literaturach narodowych Europy, ale nigdzie nie uzyskał takiego stopnia zaawansowania jak na niemieck...

plik doc

EKSPRESJONIZM ?ZDROJU?.

EKSPRESJONIZM ?ZDROJU? (XX-lecie międzywojenne)
ZAG.3. EKSPRESJONIZM ?ZDROJU?. EKSPRESJONIZM- nurt ten powstał jeszcze przed I wojną światową, korzeniami sięgał do średniowiecza, baroku i romantyzmu. Ekspresjoniści akcentowali : -chęć wyrażania uczuć (czyli ekspresja) jako dominująca potrzebę artysty, -dążenie do wyrażania uczuć wiązali z potrzeba piękna i harmonii w poezji, -operowali gwałtownymi uczuciami: przerażeniem, ekstaza, uniesieniem, -swoją sztukę nazywali ?krzykiem...

plik doc

?HYMNY? I ?SÓL ZIEMI? J. WITTLINA JAKO UTWORY EKSPRESJONISTYCZNE.

?HYMNY? I ?SÓL ZIEMI? J. WITTLINA JAKO UTWORY EKSPRESJONISTYCZNE (XXlecie międzywojenne).
4. ?HYMNY? I ?SÓL ZIEMI? J. WITTLINA JAKO UTWORY EKSPRESJONISTYCZNE. Józef Wittlin polski poeta, prozaik i tłumacz. Nominowany do Literackiej Nagrody Nobla. Wykształcenie filozoficzne i językoznawcze uzyskał na Uniwersytecie w Wiedniu. Podczas I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. Należał do grona "satelitów" wokół kręgu Skamandrytów. Można się dopatrywać w jego poe...

plik doc

MANIFESTY, PROGRAMY ORAZ TWÓRCZOŚĆ LITERACKA POLSKICH FUTURYSTÓW

MANIFESTY, PROGRAMY ORAZ TWÓRCZOŚĆ LITERACKA POLSKICH FUTURYSTÓW (T. CZYŻEWSKI, B. JASIEŃSKI, S. MŁODOŻENIEC, A. STERN, A. WAT) XX-lecie międzywojenne
6. MANIFESTY, PROGRAMY ORAZ TWÓRCZOŚĆ LITERACKA POLSKICH FUTURYSTÓW (T. CZYŻEWSKI, B. JASIEŃSKI, S. MŁODOŻENIEC, A. STERN, A. WAT) Futuryzm polski był zjawiskiem około 10 lat spóźnionym w stosunku do analogicznych prądów we Włoszech i Rosji. Kształtował się w roku 1919, a więc w czasie, gdy manifesty futu...

plik doc

BILANS FUTURYZMU W UJĘCIU B.JASIEŃSKIEGO I A.WATA.

BILANS FUTURYZMU W UJĘCIU B.JASIEŃSKIEGO I A.WATA (XX-lecie międzywojenne)
Zag. 7. BILANS FUTURYZMU W UJĘCIU B.JASIEŃSKIEGO I A.WATA. FUTURYZM ? (łac. Futurum-przyszły)- kierunek, którego rozwój nastąpił głównie we Włoszech (1909r-pierwszy manifest futurystyczny ogłosił włoski poeta, Filippo Tomasso Marinetti w paryskim?La Figaro?) i w Rosji. Futuryzm znalazł najpełniejszy wyraz w poezji. Założenia futurystów: -całkowite zerwanie z przeszłością, bunt przeciw tradycji, -fascy...

plik doc

SURREALIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECI

SURREALIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE (XX-lecie międzywojenne).
ZAGADNIENIE NR 8: SURREALIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. Surrealizm (zwany także nadrealizmem) ? kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji, początkowo występujący wyłącznie w literaturze, później w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. Termin ten stworzył w 1917 roku Guillaume Apollinaire. W założeniach miał to być bunt przeciw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,