plik doc

Religia starożytnego Egiptu

Praca na temat Egiptu
Religia starożytnego Egiptu O religii starożytnego Egiptu wiemy bardzo dużo, gdyż zachowane teksty egipskie w większości dotyczą tej sfery życia. Znamy przede wszystkim religię elit, zwłaszcza tę, która była bezpośrednio organizowana przez faraonów. Nie wiele dowiadujemy się o wierzeniach zwykłych ludzi, obrzędach, w których brali udział, o szczególnie czczonych bogach. Wiara odgrywała w starożytnym Egipcie bardzo ważną rolę, zarówno w życiu państwowym, jak...

plik docx

Socjologia- religia

Notatka z wykładu zawiera informacje: religie, hinduizm, islam, zakat, cechy. itp. itd.

Chrześcijaństwo- Judeo-chrześcijaństwo.

Prehistorią jest judaizm, który stworzył Mojżesz. Bóg w te religii jest  wyraźny.  Bóg określił się jako: „Jestem, który jestem” Jest to istota istniejąca, byt absolutny, która jest poza czasem i przestrzenią.

plik doc

konspekt religia starożytnego egiptu

konspekt lekcji na temat religii starożytnych Egipcjan
Konspekt lekcji historii 1. Szkoła: Gimnazjum 2. Klasa: I 3. Temat: Wierzenia Starożytnych Egipcjan 4. Cele: a) uczeń po lekcji powinien znać: - pojęcia: religia politeistyczna, mumia, balsamowanie, piramida, sarkofag, „Księga Umarłych”, „sąd Ozyrysa”; - głównych bogów czczonych w starożytnym Egipcie: Re, Izydę, Amona, Horusa, Ozyrysa, Tota; - sposoby grzebania zmarłych obowiązujące u Egipcjan (mumie, balsamowanie ciała, pira...

plik doc

Malinowski - Magia, nauka religia

Malinowski - Magia, nauka, religia
„Magia, nauka, religia” – B. Malinowski 1.Człowiek pierwotny i jego religia. W każdej społeczności pierwotnej istnieją ostro odróżniane dziedziny: sakralna,czyli magia i religia, oraz świecka, czyli nauka. Rozumowe ujmowanie otoczenia przez człowieka dzikiego wg. Malinowskiego. Każda społeczność prymitywna posiada znaczny zasób wiedzy opartej na doświadczeniu, a ukształtowanej przez rozum. Mimo systematycznej wiedzy metodycznie stosowanej wciąż jeszcz...

plik docx

religia

stosunek religii do transplantacji
PRAWOSŁAWIE Podobnie jak Kościół Katolicki Kościół Prawosławny jest przychylny transplantacjom tkanek i narządów. Teolodzy prawosławni popierają przeszczepianie, jeśli jest ono wyrazem bezinteresownej miłości bliźniego i przyczynia się do zwalczania groźnych chorób i poprawy życia człowieka. Kategorycznie sprzeciwiają się przyśpieszaniu śmierci dawcy i tym samym akcelerację donacji w imię dobra biorcy. Zdania są podzielone w kwestii transplantacji organów...

Ostatnie wyszukiwania