plik docx

pedagogika twórczości

wykład z pedagogiki twórczości

Pedagogika twórczości 25.02.2014r.

Podejmować działania, otwierać się na nowe. Zrywamy z pewnymi schematami.  Osoba kreatywna może być jak najbardziej twórcza. W dzisiejszych czasach musimy być otwarci na coś co jest nieoczekiwane, ponieważ wszystko się wymyka spod schematu. Trzeba się mierzyć w wyzwaniami, trzeba myśleć i to myśleć oryginalnie. Należy być otwartym na nowe sytuacje. Nauczyciel powinien być przewodnikiem dzieci i młodzie...

plik doc

Rozwój społeczny jako proces socjalizacji wg A.Matczak i nie tylko

Rozwój społeczny jako proces socjalizacji wg A.Matczak i nie tylko
Rozwój społeczny jako proces socjalizacji Dwa główne etapy rozwojowe. 1. Dziecko stopniowo uczy się dostosowywać do otrzymywanych nakazów i zakazów. Już pod koniec 1 r.ż., kiedy to niemowlę zaczyna wykonywać proste polecenia dorosłego odnosząc się do pewnych czynności zabawowych, lokomocyjnych np. ”zrób pani pa-pa”. Właściwe zareagowanie dziecka na takie polecenie jest przejawem rozpoznania zawartej w tym poleceniu infor...

plik odt

padaczka u dzieci

padaczka u dzieci
STAN PADACZKOWY i padaczka Najczęstsza etiologia stanu padaczkowego w różnych grupach wiekowych Noworodek       Encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna       Zakażenia       Wrodzone wady metaboliczne ( np. nieketotyczna hiperglicynemia )       Udar lub krwawienia dokomorowe       Wady wrodzone       Drgawki pirydoksynozależne Dziecko       Z...

plik doc

dziecko w swiecie rowiesników

referat
Dziecko w świecie rówieśników.       Relacje między uczniami to temat raczej omijany przez szkołę. Pomimo tego, że od początku lat 90 coraz częściej poruszany jest w literaturze pedagogicznej, nie znalazł on większego miejsca w instytucjach edukacyjnych. Ostatnio zauważono, że to właśnie rówieśnicy, a nie dom rodzinny czy szkoła mają coraz większy wpływ na wychowanie dziecka, ponieważ szkole głownie kładzie się nacisk na kształcenie, a nie na rozwój moralny, na...

plik pdf

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze
Dziecko w literaturze „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym pamięta”. Słowa te pochodzą z krótkiej przedmowy, poprzedzającej „Małego Księcia” Antoine’a de Saint – Exupéry’ego. Uważam, że jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Świat dorosłych różni się od świata dzieci, dorośli często nie rozumieją świata widzianego oczami dziecka, często dziecko musi dorosłemu wszystko tłumaczyć i wyjaśniać. Jedno jest całko...

plik doc

Reakcja dzieci na chorobę i fakt hospitalizacji, postępowanie pielęgniarskie

REAKCJA DZIECI NA CHOROBĘ I FAKT HOSPITALIZACJI- POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE
Sylwia Zagórska Pielęgniarstwo II rok REAKCJA DZIECI NA CHOROBĘ I FAKT HOSPITALIZACJI- POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE Choroba i hospitalizacja stanowią czynniki utrudniające normalne zaspokajanie potrzeb psychospołecznych. Choroba powoduje powstanie w organizmie ludzkim ogólnych zmian biologicznych, które stanowią ujemne bodźce działające na psychikę dzi...

plik doc

pedagogika

wiadomości dot języka migowego
Język migowy- jest to zespół środków stosowanych przez osoby niesłyszące w porozumiewaniu się pomiędzy sobą i z osobami słyszącymi, obejmujący właściwe danym środowiskom słownictwo -zbiór społecznie wytworzonych i obowiązujących znaków migowych oraz reguły określające ich użycie. Badania przeprowadzone w ostatnich latach dowiodły, iż język migowy może być rozpatrywany jako ?naturalny język?, porównywany z językiem fonicznym. Szybkość przekazu myśli, wyraż...

plik doc

Deprywacje potrzeb psychicznych dziecka, a zagrożenie w przystosowaniu

psychologia rozwojowa
Potrzeba psychiczna to stan osoby doznającej poczucie niespełnienia, czyli frustrację potrzeb, działający jako czynnik motywujący, skłaniający zatem jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej - odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do zapełnienia tego braku. Z potrzebami wiąże się pozytywna lub negatywna charakterystyka afektywna. Niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu powoduje niemożność zaspokojenia pot...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,