plik pdf

praca zaliczeniowa rehabiltacja

praca zaliczeniowa rehabiliitacja
W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ­ ODDZIAL REHABILITACJI TEMAT PRACY: REALIZOWANIE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ FUNKCJI  REHABILITACYJNEJ W PROCESIE PIELĘGNOWANIA CHOREGO Z  REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW Dane personalne: Imię i nazwisko – B. K. Płeć – kobieta Wiek – 58 lat Stan cywilny – zamężna Wykształcenie – średnie Zawód wykonywany – pracownik umysłowy, obecnie na re...

plik docx

Proces pielęgnowania RZS

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania chorego z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów.

plik doc

Modelowe rozwiazania rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Praca z zakresu rehabilitacji medycznej
Czubińska Justyna Fizjoterapia gr. I Semestr IV Temat: Modelowe rozwiązania edukacji fizycznej osób niepełnosprawnych (inwalidy lub osoby przewlekle chorej). Przykładem mojej pracy będzie osoba niepełnosprawna z reumatoidalnym zapaleniem stawów (osoba przewlekle chora). We wstępie chciałbym przybliżyć co, to jest za choroba, aby później móc opisać jak należy uczyć i pracować z osobą cierpiącą na RZS. RZS ? reumatoidalne zapalenie s...

plik rtf

reumatoidalne zapalenie stawów

IIrok
Maria Szczygielska-Majewska STANDARD PIELĘGNOWANIA W REHABILITACJI OSÓB Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW‭ (‬R.Z.S.‭) WSTĘP Choroby reumatyczne w szczególności reumatoidalne ze względu na częstość występowania oraz następstwa wynikające z zaburzeń funkcji wielu narządów i układów są jednym z głównych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa‭ [‬1,‭ ‬10‭]‬. Specyfika pielęgnowania i usprawniania osób z chorobami reumatoidalnymi wynika: z postępującego procesu chorobowego,...

plik pdf

pytania dyplomowe

pytania na dyplom
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W SOSNOWCU Zarządzenie Dziekana nr 09/D/2013 z dnia 07.05.2013 r. Dotyczy: Zagadnień do części teoretycznej egzaminu dyplomowego na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pomostowe w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie § 34 poz. 4 i 5 Regulaminu Studiów przyjętego przez Senat Wyższej Szkoły Medycznej uchwałą nr 22/2012 z dnia 19.04.2012 roku oraz Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Rek...

plik doc

objawy 3

c.d objawy
Objaw Kehra to ból lewego ramienia występujący w pęknięciu śledziony. Jest następstwem podrażnienia dośrodkowych włókien nerwu przeponowego przez krew zbierającą się pod przeponą. Objaw Ballancea to objaw występujący w pęknięciu śledziony. Po obu stronach jamy brzusznej stwierdza się stłumienie odgłosu opukowego, którego granica przesuwa się po stronie prawej, natomiast po stronie lewej jest stała na skutek obecności skrzepów krwi wokół pękniętej śledziony. Objaw (reguł...

plik odt

opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem ucha środkowego

etiologia choroby i zadania pielęgniarki opiekującej się dzieckiem chorym na zapalenie ucha środkowego
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z ostrym zapaleniem ucha środkowego.       Zapalenie ucha środkowego jest w wieku dziecięcym częstą przyczyną gorączki i złego samopoczucia, nie występuje nigdy jako choroba pierwotna. U około 70% wszystkich dzieci dochodzi do jednego lub kilku epizodów zapalenia ucha środkowego, jednak tylko w ¼ przypadków w zapaleniu ucha środkowego n...

plik doc

sprawozdanie z ćwiczenia nr1 tworzywa sztuczne

Identyfikacja związków wielkocząsteczkowych
POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYNLaboratorium z tworzyw sztucznychNr Ćwiczenia 1Temat: Identyfikacja związków wielkocząsteczkowych Ocena:Data:Podpis: Cel Ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie identyfikacji danych próbek tworzyw sztucznych. 2.Opracowanie badanych próbek identyfikacja na podstawie rozkładu termicznego ? kawałek tworzywa utrzymuje się przy płomieniu palnika aż do zapalenia,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,