plik doc

powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej

powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, statystycznie jak to wygląda
Obrażenia jamy brzusznej zajmują trzecie, co do częstości występowania, miejsce u chorych z mnogimi obrażeniami ciała. Dzieli się je na obrażenia tępe (nie przenikające) i przenikające (rany kłute, postrzałowe i powstałe w wyniku działania wielu odłamków). Najczęstszymi powikłaniami septycznymi po urazach brzucha są: ropień brzuszny, rozlane zapalenie otrzewnej, martwicze zakażenie tkanek miękkich. Występują o...

plik doc

Odnowa bilogiczna w sporcie

Medycyna sportu, referat z odnowy biologicznej
Czubińska Justyna Fizjoterapia gr. I Semestr IV Temat: Odnowa biologiczna w sporcie. Odnowa biologiczna jest dziś oddzielną specjalnością wykraczającą poza dziedzinę sportu i stanowiącą jednocześnie dział profilaktyki zdrowotnej. Odnowa biologiczna jest szeregiem oddziaływań pedagogicznych, psychologicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia pełnej równowagi fizycznej i psychicznej, czyli homeostazy. Odnowę biologi...

plik doc

: Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji.

zaopatrzenie ortopedyczne, protezowanie pacjentow po amputacji
Wydział Pielęgniarstwa Studia magisterskie 1 rok PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z CHIRURGII Temat: Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie pacjenta po amputacji. LUBLIN 2009 ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE Techniczne przedmioty zaopatrzenia ortopedyczno - rehabilitacyjnego zgrupowane są w poszczególnych działach: protezy kończyn (protetyka), protezy tkanek miękkich...

plik docx

ćwiczenia bierne


ĆWICZENIA BIERNE

Są to ćwiczenia wykonywane przez terapeutę, ewentualnie przez specjalna aparaturę CPM czyli Continuous Passive Motion. Współudział pacjenta polega jedynie na maksymalnym rozluźnieniu mięśni. Ćwiczenia bierne można podzielić na ćwiczenia bierne właściwe oraz na ćwiczeni...

plik doc

Uraz kręgosłupa

kręgosłup, rdzeń kręgowy, neurologia
Magdalena Lendzioszek, Pielęgniarstwo, II rok Zasady pielęgnacji pacjenta po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego Uraz jest to dysfunkcja tkanki, narządu lub większego obszaru ciała przez działanie elementu mechanicznego, termicznego, chemicznego, elektrycznego. Uraz kręgosłupa to ciężkie schorzenie, które może doprowadzić do paraliżu kończyn, porażenia jelit, zaburzenie oddawania moczu i innych komplikacji, w zależności od wielkości usz...

plik doc

rehabilitacja

rehabilitacja pielęgniarstwo test
1. Podkreśl właściwą definicję: Kalectwo to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku Niepełnosprawność to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewn...

plik doc

rehabilitacja

rehabilitacja test pielegniarstwo
1. Podkreśl właściwą definicję: Kalectwo to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku Niepełnosprawność to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewn...

plik doc

Zespół Sudecka

Zespół Sudecka opis
Zespół Sudecka       Pourazowe rozrzedzenie kości, jest schorzeniem o nieznanej etiologii i dotyczy najczęściej kości stopy, stawu skokowego, okolic nadgarstka i ręki. Dochodzi do bolesnego obrzmienia tkanek przystawowych co powoduje znaczne ograniczenie ruchu w stawie. Ostry zapalny zanik kości może pojawić się po złamaniach kości, urazach stawów, odmrożeniach, oparzeniach, a także po uszkodzeniach nerwów, przy zbyt ściśle założonym opatrunku unierucham...

plik doc

Mózgowe porażenie dziecięce - rehabilitacja

Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z MPD
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE Mózgowe porażenie dziecięce jest jedną z postaci tzw. wczesnego uszkodzenia mózgu. Powstaje wtedy, gdy czynnik uszkadzający mózg zadziała w okresie ciąży, porodu lub wcześnie po urodzeniu (do około 12-24 miesiąca życia dziecka). W tym okresie mózg intensywnie się rozwija i jest bardzo wrażliwy na różne czynniki go uszkadzające zewnętrzne i wewnętrzne np. przedwczesny poród, niedokrwienie i niedotlenienie, schorzenia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,