plik doc

Opis przypadku i diagnozy pacjenta z rzs i udarem

Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z udarem
Opis przypadku Pacjent lat 67 przyjęty na oddział z afazją ruchową i niedowładem połowiczym lewostronnym. U pacjenta zaobserwowano asymetrię twarzy – opadnięcie kącika ust po lewej stronie. Objawy choroby pojawiły się rano, zapoczątkowane zaburzeniami mowy. Ciśnienie tętnicze krwi w chwili przyjęcia wynosiło 165/90 mm/Hg. Na podstawie badania neurologicznego oraz wynik...

plik doc

poces pielęgnowania pacjenta w środowisku

proces pielegnowania pacjenta z udarem mózgu, problemy pacjenta w domu.
Proces pielęgnowania chorego po udarze mózgu w środowisku domowym. Pacjentka J.W. lat 65 z niedowładem lewostronnym. PROBLEM: Ograniczenia ruchomości w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstka po stronie lewej. CEL: Zwiększenie ruchomości w stawie kolanowym, łokciowym i nadgarstku strony lewej. DZIAŁANIE: 1.Wykonać ćwiczenia bierne w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstkowym po stronie lewej. Przynajmniej...

plik doc

proces pielęgnowania po udarze niedokrwiennym

Przykładowy proces pielęgnowania po udarze niedokrwiennym lewej półkui
PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ PACJENTA PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU Z NIEDOWŁADEM POŁWOCZYM PRAWOSTRONNYM PŁEĆ: mężczyzna WIEK: 88 lat STAN CYWILNY: wdowiec WARUNKI MIESZKANIOWE: mieszka sam Pacjent przyjęty na oddział po utracie przytomności, wystąpił niedowład prawostronny i niewielkie zaburzenia mowy. Pacjent przytomny, logiczny, zorientowany co do swojego stanu zdrowia. Odczuwa lekki lęk przed h...

plik doc

proces pielęgnowania

pacjent z udarem niedokrwiennym
Proces pielęgnowania Pacjent 73 letni W.R. przyjęty do oddziału z powodu podejrzenia niedokrwiennego udaru mózgu. Chory po przebytych zawałach mięśnia sercowego, udarach niedokrwiennych mózgu. Nastąpiła afazja oraz porażenie i niedowład kończyn. DIAGNOZACELDZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIEOCENAUnieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn-Niedopuszczenie do przykurczy - Ćw. bierne- Częsta zmiana pozycji ciała z - zastosowaniem udogodnień- Zmiana...

plik doc

guz mózgu

guz mózgu
Guz mózgu – pielęgnowanie pacjenta Guz śródczaszkowy jest wynikiem wewnątrzczaszkowych procesów śródczaszkowych, wynikających z niekontrolowanego, patologicznego rozrostu komórek. Nowotwory OUN stanowią u dorosłych 2,5-3% wszystkich zachorowań na nowotwory i ok. 3% zgonów. Najczęstsze nowotwory to: *Guzy glejopochodne (45% wszystkich nowotworów OUN): Gwiaździaki ( astrocytoma) - ok.15%, skąpodrzewiaki 8% *Nowotwory nieglejopochodne – oponiaki 15%, nerwiaki i gruczolaki przysad...

plik doc

edukacja chorego po udarze mózgu

edukacja chorego po udarze mózgu
Program edukacji dla pacjenta po udarze Opis stanu pacjenta W oparciu o wywiad i obserwację, zgromadzone zostały informacje niezbędne do określenia zapotrzebowania pacjenta na wsparcie edukacyjne oraz stworzenie dla niego oraz rodziny programu edukacyjnego. Pacjent B. J. lat 66 zamieszkały w Lublinie, przebywał na oddziale neurologii od dnia 05.02.2012r. z rozpoznaniem udarem niedokrwiennym lewej półkuli mózgu. Chory trafił do szpitala z niedowładem p...

plik docx

studium przypadku

st.przypadku

STUDIUM PRZYPADKU

Chory  lat 86  emeryt, został przywieziony do szpitala z powodu utraty przytomności. Pacjenta znalazła sąsiadka, która się nim opiekowała. W chwili przyjęcia  do oddziału stan pacjenta bardzo ciężki. Powłoki skórne blade,  kontakt słowny z chorym utr...

plik doc

proces pielegnacyjny

proces pielęgnacyjny z paliatywu
Z. P., lat 48 został przyjęty na oddział opieki paliatywnej dnia 28.12.2007 r. W lipcu 2007r. był hospitalizowany na oddziale neurologii w Grudziądzu, gdzie rozpoznano guz III komory mózgu z wodogłowiem wewnętrznym. Zastosowano leczenie operacyjne, założono zastawkę drenującą. Z. P. przed chorobą prowadził działalność gospodarczą . Mieszka w domku jednorodzinnym wraz z żoną. Sytuacja materialna pacjenta jest dobra. Pacjent nie jest zorientowany co do mi...

plik doc

opieka paliatywna-proces pielęgnowania

pelęgnowanie pacjenta.opieka paliatywna
Z. P., lat 48 został przyjęty na oddział opieki paliatywnej dnia 28.12.2007 r. W lipcu 2007r. był hospitalizowany na oddziale neurologii w Grudziądzu, gdzie rozpoznano guz III komory mózgu z wodogłowiem wewnętrznym. Zastosowano leczenie operacyjne, założono zastawkę drenującą. Z. P. przed chorobą prowadził działalność gospodarczą . Mieszka w domku jednorodzinnym wraz z żoną. Sytuacja materialna pacjenta jest dobra. Pacjent nie jest zorientowany c...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,