plik doc

rehabilitacja chorych po udarze mózgu

Skutki udaru, którymi są porażenie lub niedowład przeciwnej do udaru strony ciała owocują m.in. zaburzeniami sprawności fizycznej .Trudności w zmianie pozycji w lokomocji czy samoobsłudze sprawiają że pacjent traci możliwośc pracy i pełnego udziału w życiu społecznym, czasem dochodzi do zmian w relacjach rodzinnych i małżeńskich ,co powoduje pogorszenie stanu psychicznego pacjenta.
Rehabilitacja chorych po udarze mózgu Udar mózgu jest jednym z najistotniejszych problemów medycznych i ekon...

plik docx

neurologia

fundacje itd dzialajace na rzecz schorzen neurologicznych na terenie warmii i mazur

Ewa Stefańska, grupa II

Pielęgniarstwo, rok akademicki 2009/2010

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Zajęcia realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ORGANIZACJE DZIALAJĄCE NA RZECZ PACJENTÓW ZE SCHORZE...

plik docx

Psychiatria

psychiatria

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Ogłoszona w Dz.U. z 20 października 1994 r. nr 111, poz. 535, weszła w życie 21.01.1995 r.)

Podstawową przesłanką, na której opiera się Ustawa o Ochronie Zdrowia Psy...

plik doc

język migowy teoria

podstawy teoretyczne języka migowego
W Polsce żyje około miliona osób z różnym upośledzeniem słuchu. Ogromna większość z nich to osoby w różnym stopniu niesłyszące (zwane także słabosłyszącymi ). Znacznie mniejsza liczebnie jest grupa osób niesłyszacych zwanych też głuchymi rzadziej głuchoniemymi, dla których podstawowym a często jedynym środkiem porozumiewania się jest język migowy. Osób tych żyje w Polsce ok. 50 tys. W ich przypadku porozumiewanie się za pomocą języka polskiego w mowie j...

plik doc

język migowy

notaki z teoretycznych podstaw języka migowego
W Polsce żyje około miliona osób z różnym upośledzeniem słuchu. Ogromna większość z nich to osoby w różnym stopniu niesłyszące (zwane także słabosłyszącymi ). Znacznie mniejsza liczebnie jest grupa osób niesłyszacych zwanych też głuchymi rzadziej głuchoniemymi, dla których podstawowym a często jedynym środkiem porozumiewania się jest język migowy. Osób tych żyje w Polsce ok. 50 tys. W ich przypadku porozumiewanie się za pomocą języka polskiego...

plik docx

rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo


 Niepełnosprawność intelektualna jest zjawiskiem często występującym w społeczeństwie. Częstość jej występowania w całej populacji wynosi 1%. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają wyjściowo osłabione zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków życia codziennego. Częściej też są predysponowane do wystąpienia zaburzeń psy...

plik docx

rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo


 Niepełnosprawność intelektualna jest zjawiskiem często występującym w społeczeństwie. Częstość jej występowania w całej populacji wynosi 1%. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają wyjściowo osłabione zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków życia codziennego. Częściej też są predysponowane do wystąpienia zaburzeń psy...

plik docx

rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo


 Niepełnosprawność intelektualna jest zjawiskiem często występującym w społeczeństwie. Częstość jej występowania w całej populacji wynosi 1%. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają wyjściowo osłabione zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków życia codziennego. Częściej też są predysponowane do wystąpienia zaburzeń psy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,