plik doc

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - WYBRANE PROBLEMY l DEFINICJE Zapoczątkowana w styczniu 1999 roku reforma ustroju państwa przyniosła wiele zmian również w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Państwo przestało być wyłącznym organizatorem i świadczeniodawcą usług rehabilitacyjnych. Zadania w tym zakresie zostały przekazane poszczególnym szczeblom samorządowym (gminom, powiatom, województwom) Nie...

plik pdf

rehabilitacja neuropsychologiczna

rehabilitacja neuropsychologiczna
POUDAROWE OGNISKOWE ZESPOŁY POZNAWCZE W KONTEKŚCIE REHABILITACJI Joanna Seniów1 Ogniskowe zespoły zaburzeń poznawczo-behawioralnych są dość częstymi następstwami udaru mózgu. Obraz kliniczny zależy od lokalizacji uszkodzenia dlatego objawy omówiono w powiązaniu z głównymi tętnicami mózgu. Zwrócono uwagę na konieczność neuropsychologicznej rehabilitacji osób z poudarowymi dysfunkcjami w zakresie wyższych czynności nerwowych. Słowa kluczowe: udar mózgu, ogni...

plik docx

rehabilitacja oddechowa

Rehabilitacja oddechowa stanowi integralną część terapii w chorobach układu oddechowego, różnice w budowie i czynności układu stanowią o wyborze rodzaju metod rehabilitacji. Wskazaniem do prowadzenia fizjoterapii oddechowej są ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego, będące następstwem zakażenia, zapalenia, urazów, zaburzeń mechaniki oddychania, zniekształceń klatki piersiowej oraz zabiegów operacyjnych.

plik doc

Rehabilitacja społeczna, notatki

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ,Rehabilitacja zawodowa ,Rehabilitacja społeczna,Światowy program na rzecz osób niepełnosprawnych.PODSTAWY PRAWNE REHABILITACJI
REHABILITACJA Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności: organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych edukacyjnych, i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakośc...

plik doc

Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994

Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi
Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. Wiktor Dega, 1994 Wstęp: W chorobach reumatoidalnych dysfunkcja narządu ruchu stopniowo wzrasta. Schorzenia reumatyczne obejmują dysfunkcje stawów, kręgosłupa, tkanek miękkich, kości. Choroby reumatoidalne występują na skutek:       Zmian zapalnych o określonej etiologii (zapalenie infekcyjne)       Zmian zapalnych i zaburzeń układu immunologicznego   &...

plik doc

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej (Siwek)
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej wg. prof. Siwka Ułożenie pooperacyjne: Odwiedzenie 40° Zgięcie w biodrze i kolanie 10° W pierwszym dniu:       Przeciwzakrzepowe stóp (20 napięć po 10x ; zwiększać do 150napięc ; do 1 tyg)       Napinanie posladków       Ćw oddechowe       Ćw KKG i tułowia Po usunięciu drenu (około 48h):       Ćw...

plik odt

rehabilitacja

esej-rehabilitacja
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/min, R...

plik odt

rehabilitacja

rehabilitacja- udar mózgu
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/...

plik doc

rehabilitacja zasady, cechy


Według Światowej Organizacji Zdrowia, rehabilitacja jest kompleksowym i interdyscyplinarnym procesem, którego celem jest ochrona zdrowia, rozwijanie oraz utrzymywanie jak najlepszej sprawności życiowej osób, których zdrowie jest zagrożone lub zostało utracone wskutek choroby, urazu, wad wrodzonych albo nabytych. Celowi temu służy system państwowych, socjalno-ekonomicznych, medycznych, zawodowych, pedagogicznych, psychologicznych i innych środków, które nie dopuszczają do rozwoju róż...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,