plik doc

słownik archiwisty

to jest dobry skrypt-słownik pojęc archiwalnych
Pomoce w kształceniu archiwistów. Skrypty VADEMECUM ARCHIWISTY oprac. J. Marecki na prawach rękopisu Kraków 2007 Skrypt, przeznaczony dla studentów archiwistyki, opracowano na podstawie: Archiwistyka. Reforma kształcenia. Materiały seminarium Rady Archiwalnej, Warszawa 2004. M. Daniluk, Sigla, Kraków 1999. R. Galuba, Przepisy metodyczne dla archiwum, Poznań 2002 Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001...

plik doc

Barok w Europie

Jak wyżej
Barok w Europie Kierunek w kulturze europejskiej, obejmujący zjawiska artystyczne od końca XVI do XVIII wieku. W tym czasie nastąpił nie tylko rozwój filozofii, nauk przyrodniczych i matematycznych, ale także doszło do głośnych sporów religijnych, które zakończyły się triumfem kontrreformacji. Literatura i sztuka baroku były pełne sprzeczności i rozwijały się nieco inaczej w poszczególnych centrach. Architekci odeszli od renesansowej regularności i harmonii. Ich dzieła cechowały...

plik doc

Znaczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r.

Jak wyżej
Znaczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r. Józef Piłsudski mówił pod koniec 1918 r.: „Trzeba stworzyć w Polsce władzę, której podstawy nikt nie byłby w możności kwestionować (…), dążę przede wszystkim do zwołania Sejmu na podstawie przeprowadzonych jak najprędzej powszechnych, tajnych wyborów (…), żądam prędkiego opracowania ordynacji wyborczej (…), źródłem władzy może być tylko naród”.Po zakończeniu I wojny światowej na politycznej mapie Europy ponownie pojawiło się Państ...

plik doc

ANGLIA I HISZPANIA W XVI w.

ANGLIA I HISZPANIA W XVI w.
ANGLIA I HISZPANIA W XVI w. W XVI w. w Anglii miała miejsce swoista rewolucja agrarna, wynikająca z wielkiego wpływu sukiennictwa, które wówczas się rozwijało. Rosły manufaktury wytwarzające sukno. W cieniu sukiennictwa powstał w XVI w. drugi przemysł narodowy Anglii ? przemysł węglowy. Roczne wydobycie węgla na wyspach brytyjskich tj. w Anglii łącznie z Walią, Szkocją i Irlandią wynosiło ok. 210 tys. ton. Sukiennictwo opierało się na hodowli owiec. Dążono do do...

plik doc

Barok - charakterystyka

Barok
Barok - charakterystyka epoki.. Nazwa epoki i granice czasowe Nazwa "barok" pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie. Miano epoki byłoby więc zarazem metaforą jej samej: niezwykłej i dziwnej. Barok, w najszerszym tego słowa znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. W polskiej historii literatury termin barok ma...

plik doc

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego
Próby ratowania Rzeczpospolitej Szlacheckiej za Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli reformy jako antidotum na upadające państwo.? Praca ta ma charakter problemowy i przedstawia reformy przeprowadzone za czasów panowania ostatniego króla-elekta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i obejmuje lata 1764 (elekcja króla) do obrad sejmu w roku 1776. Końcowe lata panowania Augusta III Mocnego gwałtownie pogłębiły rozkład R...

plik doc

Barokowe rezydencje

Barokowe rezydencje
BAROKOWE REZYDENCJE Rozwijający się dalej renesans przeszedł potem w manieryzm, charakteryzujący się jeszcze większą ilością ozdób.To jednak ludziom nie wystarczało. W ten sposób w północnych Włoszech narodziła się sztuka baroku. Cechowało ją zrywanie z jakimikolwiek ogranioczeniami w projektowaniu nowych budowli, a przede wszystkim ze ślepym naśladownictwem wzorów rzymskich i greckich. Datego też niekiedy mówi się, że sztuka baroku, to przeciwstawianie się ogólnemu...

plik doc

Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu

Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu
Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu Wiele z reform przeprowadzonych w czasach oświeconego absolutyzmu okazało się trwałymi, nietrwała była jednak atmosfera intelektualnego sojuszu monarchów z filozofami. Szczytowe lata owego sojuszu przypadają na lata sześćdziesiąte i początek siedemdziesiątych, z punktem kulminacyjnym była kasata jezuitów. Realistyczna polityka kościelna spotkała się z falą filozoficznego ant...

plik doc

HENRYK VIII I AKT SUPREMACJI

HENRYK VIII I AKT SUPREMACJI
HENRYK VIII I AKT SUPREMACJI- Stosunek Henryka VIII do reformacji był wrogi. Zaatakował on naukę Lutra w specjalnej broszurze, za co papież nadał mu tytuł obrońcy wiary. Henryk VIII obawiał się potęgi Karola V i pragnął przystąpić do obozu jego wrogów. Zamiar ten utrudniało mu małżeństwo z ciotką Karola V, Katarzyną Aragońską. Chciał zatem rozwieść się z nią i poślubić Annę Boleyn. W 1533r. król poślubił potajemnie Annę Boleyn., a potomstwo z tego małżeństwa zys...

plik doc

Księstwo Warszawskie

Notatki z wykładu historii administracji
książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpowiedzialny wszystkie jego akty dla swej ważności wymagały...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,