plik doc

Reformacja

przyczyny reformacji, informacje o reformacji
REFORMACJA - prąd społeczno - religijny, który pojawił się w renesansie. Doprowadził do rozbicia Kościoła katolickiego (luteranizm, kalwinizm). Reformację zapoczątkował Marcin Luter swoim wystąpieniem w 1517 r.Do walki z reformacją powołano kontrreformację. Przyczyny reformacji: kler cechowała obojętność religijna i niski poziom moralny kościół cieszył się wielkimi przywilejami (np. własne sądownictwo) znienawidzona dziesi...

plik doc

SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI

Notatka na temat:) Notatka nie dotyczy języka polskiego. Musiałam wybrać kategorię, a nie mogłam wybrać odpowiedniej, nie wiem dlaczego.
Szkolnictwo w czasach reformacji Ruch reformacyjny, który przetoczył się przez całą Europę w ciągu XVI wieku, był konsekwencją renesansowej kultury, jej ogromnego zainteresowania potrzebami i sprawami życia codziennego, ostrej oceny twierdzeń sprzecznych z rozumem i autorytetów, a także sprzeczności i rozdźwięku pomiędzy głoszonymi przez duchowieństwo...

plik doc

Szkolnictwo w czasach reformacji

...
Szkolnictwo w czasach reformacji Ruch reformacyjny, który przetoczył się przez całą Europę w ciągu XVI wieku, był konsekwencją renesansowej kultury, jej ogromnego zainteresowania potrzebami i sprawami życia codziennego, ostrej oceny twierdzeń sprzecznych z rozumem i autorytetów, a także sprzeczności i rozdźwięku pomiędzy głoszonymi przez duchowieństwo zasadami moralnymi a jego życiem. Kierując się własnymi interesami politycznymi i ekonomicznymi, a nie tylko postulatami kultury odr...

plik docx

reforma jędrzej.

reforma jędrzejowska

Ewaryst Estkowski (1820-1856)Estkowski dowodził m. in., że ciemnota ludu jest wynikiem przemocy szlachty.. Chcąc usunąć te przeszkody, które utrudniają rozbudowę oświaty ludu trzeba 1.ograniczyć.w szkołach elementarnych napór języka niemieckiego, którego nauczanie zabija zdolności i zraża dzieci do nauki na całe życie; 2.pozyskać zdolnych nauczycieli, umiejących posługiwać się dobrymi metodami nauc...

plik docx

Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie/ Historia wychowania - pedagogika


Andrzej Frycz-Modrzewski - W rzeczpospolitej powstały nowe koncepcje szkolnictwa. Jego działalność związana była z walką o wzmocnienie władzy królewskiej, reformę w sprawie państwa i prawa, walczył przeciw ustawodawstwu. Swoje poglądy zawarł w dzieleO prawie RP,O obyczajach,O szkoleitd. Uważał ze najważniejsza jest szkoła, bo kształci ona zdolnych uczniów. Obowiązkiem...

plik doc

WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848

WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848
WIOSNA LUDÓW W GALICJI, REFORMA UWŁASZCZENIOWA 1848- chłopi nadal domagali się niesienia pańszczyzny, a całe społeczeństwo pragnęło zmiany systemu politycznego reprezentowanego przez Metternicha. Główną siłą polityczną w okresie Wiosny Ludów stali się liberałowie ziemiańscy i inteligenccy. Wieść o obaleniu Metternicha i zgodzie cesarza na główne postulaty ruchu rewolucyjnego w Wiedniu wywołała ożywienie wśród Polaków. W nocy z 18 na 19 mar...

plik doc

,,Stanisław Konarski i jego reforma szkół pijarskich\"

praca na temat życia Stanisława Konarskiego i jego reformy szkół pijarskich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,,Stanisław Konarski i jego reforma szkół pijarskich” Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Historia wychowania i myśli pedagogicznej Tarnobrzeg 2010 Uczony, polityk, wychowawca młodzieży, prowincjał polskiej prowincji pijarów, uczestnik obiadów czwartkowych w zamku królewskim- tak oto możemy skromnie ok...

plik doc

edukacja różnowiercza

Opis szkolnictwa różnowierczego w Polsce w okresie reformacji.
Szkolnictwo różnowiercze w Polsce Wobec skostniałości Akademii Krakowskiej i podupadającego wyraźnie poziomu pracy szkół kościelnych, od połowy XVI w. na pierwszy plan wybijać się zaczyna szkolnictwo różnowiercze protestanckie. Przywódcy polskich różnowierców kształceni zagranicą , widzieli jaką opieką otaczali swoje zreformowane szkoły Filip Melanchton, Jan Kalwin i inni. Nie szczędzili więc wskazówek i podniet do zajęcia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,