plik docx

polimery

opis krótki polimerów

Mariusz  Marciniak

ZiIP zaoczne

POLIMERY WSTĘP

Ze słowem „polimer” (gr. poli wiele; meros część) spotykamy się bardzo

często, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, z jak wieloma

wielkocząsteczkowymi substancjami związane jest to pojęcie. Polimerami s...

plik doc

wirusy komputerowe

Referat o wirusach komputerowych - ogólne omówienie różnych ich typów oraz metod zwalczania. Jest to ktrótki tekst przygotwany na lekcję informatyki w liceum, więc amatorski, ale nawet zawodowemu informatykowi może się przydać jako streszczenie tematu.
WIRUSY KOMPUTEROWE SPIS TREŚCI: POJĘCIE WIRUSA KOMPUTEROWEGO..............................................3 HISTORIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.........................................3...

plik doc

organizacja wirtualna

opracowanie
Organizacja wirtualna Organizacja wirtualna wywodzi się z ?rozszerzenia ideii outsorcingu?. Pierwsze prace dotyczące organizacji wirtualnej pojawiły się na początku lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce za propagatora tego sposobu myślenia jest uważany K. Perechuda. Kontekst wirtualności jest też obecny w nowszych pracach z zakresu zarządzania. Wirtualny oznacza mogący zaistnieć, rzeczywisty. Organizacja wirtualna charakteryzuje się tym, ż...

plik doc

SPRAWKO Z INFORMATYKI

sprawko z informatyki na temat szyfrowania danych dostałam za nie 4.5 wiec jesli bedzie potrzebne to korzytajcie
Temat: Szyfrowanie danych. Kryptologia = kryptografia + kryptoanaliza Powiedzenie informacja to władza ma duże znaczenie w przypadku systemów komputerowych, przy pomocy których gromadzone są różne dane. Ważne dane powinny być zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem do nich, a jednym z rozwiązań jest zastosowanie metod kryptograficznych (kryptografia) umożliwi...

plik docx

Systemy Wbudowane - Wskiz

Opracowanie pytan na egzamin

SPIS TRESCI: 1. SCHEMAT UKŁADU REGULACJI AUTOMATYCZNEJ Z ZAMKNIĘTĄ PĘTLĄ STEROWANIA 2. BUDOWA MIKROKONTROLERA 3. PRZEDSTAW 2 PODSTAWOWE PODEJŚCIA DO TWORZENIA OPROGRAMOWANIA DLA KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA 4. PRZEDSTAW NA RYSUNKU  I OBJAŚNIJ W JAKI SPOSÓB W SYSTEMIE RT LINUX SPEŁNIONO WYMAGANIA SZTUCZNEGO CZASU RZECZYWISTEGO 5. PRZEDSTAW NA RYSUNKU I OBJAŚNIJ JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE INTENS...

plik doc

Piractwo komputerowe

Formy piractwa komputerowego według ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz nielegalne kopiowanie układów scalonych zabronionych przez ustawę z 30.03.2000r. prawo własności pr
Temat referatu: Formy piractwa komputerowego według ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz nielegalne kopiowanie układów scalonych zabronionych przez ustawę z...

plik pdf

analiza lista zadań MAP 1091

analiza
MAP 1091 – ANALIZA MATEMATYCZNA 1.3 Zadania z listy oznaczone gwiazdką (∗) są nieco trudniejsze albo mają charakter teoretyczny. Jednak nie wychodzą one poza ramy programu kursu. Odpowiedzi do zadań z listy można zweryfikować za pomocą programów komputerowych. Istnieje wiele programów do obliczeń numerycznych i symbolicznych. Programy te można wykorzystać np. do rysowania wykresów funkcji, obliczania granic ciągów i funkcji, wyznaczania całek i pochodnych, rozwiązywania równań alg...

plik pdf

programowanie

sa to pojecia
Programowanie obiektowe Wstęp Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — metodyka tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań. Podejście to różni się od tradycyjnego programowania proceduralnego, gdzie dane i proc...

plik pdf

Usługi a handel w gospodarcce rynkowej

PLIK W FORMIE PREZENTACJI OPISUJĄCY ZALEŻNOŚĆ USŁUG A HANDLEM W GOSPODARCE RYNKOWEJ. PREZENTACJA PORUSZA ZAGADNIENIE MARKETINGU MIX, OUTSOURCINGU ORAZ OPISUJE CECHY HANDLU I KIERUNKI ZMIAN
Usługi a handel w gospodarce rynkowej 1 Usługi w gospodarce • Usługi w gospodarkach krajów rozwiniętych - w globalnym zatrudnieniu - w USA , w krajach skandynawskich 75-80% • w tworzeniu PKB 50 – 70%. W Polsce prawie 70% wartości dodanej całej gospodarki, dając przy tym miejsca pracy dla niemal 60% os...

plik rtf

Socjologia - Globalizacja

Wszystko o globalizacji ;)
GLOBALIZACJA To tworzenie się jednego świata we wszystkich wymiarach- społecznych, ekonomicznych i politycznych. Czynniki sprzyjające globalizacji: rozwój technik informacyjnych i telekomunikacji (telefony, faksy, telewizja cyfrowa, poczta elektroniczna i Internet)integracja gospodarki światowej- którą nie jest ani rolnictwo ani przemysł, ale głównie opiera się na nieważkiej gospodarce tzn. gospodarce, której produkty opierają się na informacji jak w przyp...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,