plik doc

dziura ozonowa

Inżynieria środowiska , referat
Czym jest dziura ozonowa: Dziura ozonowa jest to zjawisko ubytku(okresowego lub postępującego) koncentracji ozonu w stratosferze, a dokładniej ubytek intensywności odnawiania ozonu w tej warstwie. Tlen w atmosferze ziemskiej najczęściej występuje w postaci cząsteczki złożonej z dwóch atomów (O2). Ozon to szczególna postać tlenu - cząsteczka składająca się z trzech atomów tego pierwiastka (O3). Gaz ten ma zdolność pochłaniania promieniowania UV, dzięki cze...

plik doc

referat o dziurze ozonowej

referat
DZIURA OZONOWA- PRZYCZYNY- ZAGROŻENIA- SKUTKI- ZAPOBIEGANIE W atmosferze ziemskiej na wysokości 15- 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu. Jest to tak zwana ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23-30 km Od lat 70 obserwuje się spadek zawartości ozonu zwłaszcza w rejonie Antarktydy ( bieguna północnego) Zmniejszenie zawartości ozonu w atmosferze nazywa się dziurą ozonową. Ozon jest odmianą alotropową tlenu O...

plik doc

dziura ozonowa

dziura ozonowa
DZIURA OZONOWA- PRZYCZYNY- ZAGROŻENIA- SKUTKI- ZAPOBIEGANIE W atmosferze ziemskiej na wysokości 15- 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu. Jest to tak zwana ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23-30 km Od lat 70 obserwuje się spadek zawartości ozonu zwłaszcza w rejonie Antarktydy ( bieguna północnego) Zmniejszenie zawartości ozonu w atmosferze nazywa się dziurą ozonową. Ozon jest odmianą alotropow...

plik docx

H.Marczak Ekologia zasobów naturalnych POLLUB

Lista zagadnien na zaliczenie wykładów u H. Marczak - ekologia zasobów naturalnych i ochrony środowiska

po co używa się octanu wapnia w płuczkach, antropogeniczne źródła zanieczyszczeniem siarą i w jakich jednostkach wyraża się stężenie siarki

naturalne zrodla wystepowania siarkowodoru,punkt rownowagii i do czego służa płuczki

Zagadnienia na kolokwium

plik doc

TEMAT DNIA: Efekt cieplarniany i dziura ozonowa jako skutki zanieczysz

TEMAT DNIA: Efekt cieplarniany i dziura ozonowa jako skutki zanieczyszczeń.
KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT DNIA: Efekt cieplarniany i dziura ozonowa jako skutki zanieczyszczeń. GRUPA: III klasa gimnazjum. Czas trwania: 45 minut CELE ZAJĘĆ: CEL OGÓLNY: - uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami atmosfery, - kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu swojego postępowania na środowisko, - kształtowanie umiejętności wypowiadania się oraz formułowania wniosków. CELE SZC...

plik odt

Quiz ekologiczny


QUIZ EKOLOGICZNY 1.Blisko 80% energii produkowanej w Polsce pochodzi ze spalania: a) węgla kamiennego i brunatnego, b) ropy naftowej, c) węgla kamiennego 2. Hydrosferą nazywamy: a) zasoby wód słodkich, b) zasoby wód słonych, c) całość powłoki wodnej Ziemi. 3. Sosna pospolita w ogólnej powierzchni lasów w Polsce zajmuje: a) 30% powierzchni, b) ponad 70% powierzchni, c) 90%powierzchni. 4. Symbolem ochrony przyrody w Polsce jest: a) łoś, b) żubr, c) bóbr. 5...

plik doc

socjologia referat życie na przemiał

referat na podstawie fargmentu książki Baumana
Referat Socjologia: Korzystałam z ksiązki Baumana „Życie na przemiał” w której został opublikowany raport JOSEPH ROWN TREE FOUNDATION, z którego wynika, że: *liczba młodych ludzi borykających się z depresją podwoiła się w ciągu ostatnich 20lat, ponieważ setki tysięcy osób poczuły, że możliwość osiągnięcia stale rosnącego poziomu edukacji i zamożnośći jest poza ich zasięgiem. *W 1981 roku osoby które urodziły się w 1958roku wypełniły ankietę...

plik doc

hipznoza - referat

Referat o hipnozie
Hipnoza to stan psychiczny częściowego wyłączenia świadomości, pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hypnos, czyli sen. Jest ona wykorzystywana w psychologii klinicznej i hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń nerwicowych oraz w terapii uzależnień. Hipnoza pozwala na wydobycie z obszarów podświadomości zapamiętanych obrazów i sytuacji, dzięki czemu z...

plik docx

zawał serca leczenie referat

Farmakoterapia zawalu mięśnia sercowego, referat ( już rozpowszechniony), PIELĘGNIARSTWO UMB,

LECZENIE ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO

Zawałem mięśnia sercowego nazywamy martwicę komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołaną przez zamknięcie światła naczynia wieńcowego. Najczęstszą tego przyczyną jest pęknięcie blaszki miaż...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,