plik doc

Życie po piciu - recenzja

Artykuł o tym jak pomóc alkoholikowi w trwaniu w abstynencji.
Czasopismo ? Wspólne tematy? Nr 10 / 2003 Dla pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego Tytuł artykułu: ? ŻYCIE PO PICIU? Udzielanie fachowego wsparcia niepijącemu alkoholikowi. autor artykułu: Agnieszka Smokowska- Reichmann Artykuł ?ŻYCIE PO PICIU? Agnieszki Smokowskiej- Reichmann zawarty w powyższym czasopiśmie jest poświęcony zagadnieniom...

plik doc

RECENZJA Gry komputerowe i programy multimedialne zagrożenia ...

RECENZJA ARTYKUŁU Mgr. Henryk Noga PT. ?Gry komputerowe i programy multimedialne? zagrożenia związane z \"komputekracją\" załączam oczywiście od siebie sam artykuł wewnątrz pliku.
RECENZJA ARTYKUŁU Mgr. Henryk Noga PT. ?Gry komputerowe i programy multimedialne? zagrożenia związane z "komputekracją"  Rafał Kopeć Ratownictwo Medyczne Gr.IV Recenzja Artykuł ?Gry komputerowe i programy multi...

plik docx

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydzi

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Urząd Miasta Szczecin.

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Urząd Miasta Szczecin.

Artykuł mówi o problemie „dzikich” składowisk odpadów z zagrożeniem...

plik docx

Edukacja ekologiczna

Praca z edukacji ekologicznej na temat odpadów w stosunku do środowiska.

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Urząd Miasta Szczecin.

Artykuł mówi o problemie „dzikich” składowisk odpadów z zagrożeniem dla środowiska oraz problem gromadzenia odpadów komunalnych miasta S...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych

praca samokształceniowa
W1/Z/2011/PED/MUN GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH PRACA PISEMNA BEZ BEZPOŚREDNIEGO UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Nazwisko i imię studenta       Kąckowska Natalia Kierunek                   Pedagogika Specjalność                   Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Nr albu...

plik docx

problemy ekologii

problemy ekologii

„Problemy ekologii”

Recenzja artykułu Usuwanie CO2 przez zatłaczanie przed ziemię (Aura 3/2010) autorstwa Edwarda Garści.

Artykuł mówi o problemie dwutlenku węgla, jego szkodliwości, oraz sposobie obniżenia jego emisji. Na początku tekstu autor mówi jaki...

plik doc

leksykologia- opis leksemu "kończyć" na podstawie wybranych słowników

jak w tytule
kończyć. Leksem ten, jako hasło wyrazowe występuje we wszystkich wymienionych niżej słownikach języka polskiego: Słownik Języka Polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1995 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996. Inny...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,