plik rtf

Krwotok

krwotok,
‎                   ‏Ratownictwo ‎       ‏Pierwsza pomoc w krwotokach.‭ ‬Krwotok,‭ ‬krwawienie‭ (‬łac.‭ ‬haemorrhagia‭) ‬-‭ ‬gwałtowna utrata krwi w jej pełnym składzie na skutek choroby‭ (‬na przykład gorączki krwotocznej‭) ‬lub urazu naczyń krwionośnych. Krwotok może być zewnętrzny,‭ ‬spowodowany raną otwartą lub wewnętrzny,‭ ‬kiedy krew nie znajduje ujścia poza organizm.‭ ‬Przykładem krwotoku wewnętrznego jest wyle...

plik doc

ratownictwo


Monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) Cel procedury: pomiar ciśnienia w górnej żyle głównej. Odzwierciedla obciążenie wstępne prawej komory oraz stan napięcia ścian dużych naczyń, jest też pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego. Ulega wahaniom pod wpływem m.in. oddychania (obniżenie w fazie wdech, podwyższenie w czasie wydechu), zwłaszcza u chorych wentylowanych mechanicznie, z dodatnimi ciśnieniami oddechowymi (PEEP). Kompetencje – lekarz, pielęgniarka Niezbędny...

plik doc

kospekt-ratownictwo

przykładowy konspekt lekcji
KONSPEKT LEKCJI Kurs dla pracowników oświaty Data lekcji: 8 marca 2011 Temat lekcji: Padaczka- rozpoznanie i postępowanie Hasła programu …………………………………………………………………………       Cele lekcji: Uczestnik potrafi:       wiadomości A – zna objawy występujące u chorego na padaczkę. B – Wie jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego?       umiejętności C - Potrafi udzielić pomocy choremu D – Potr...

plik pdf

ekg, ratownictwo medyczne

ekg łatwiej ;) ratownictwo medyczne
EKG łatwiej John R. Hampton DM MA DPWI FRCP FFPM Professor of Cardiology University of Nottingham Nottingham UK Z języka angielskiego tłumaczył Dr med. Tomasz Szajewski Konsultacja naukowa Prof. Jerzy Korewicki Specjalna edycja wydana w 1994 roku przez Clyancourt Corporation Meducation Publishing - ĆH-6305 Zug - Switzerland we współpracy z Churchill Livingstone dla przedstawicielstwa Knoll AG w Polsce ISBN 3-905283-116-X Przedmowa U chorego na serce w...

plik doc

ratownictwo medyczne

przykładowe pytania testowe z ratownictwa medycznego
U pacjenta doszło do zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór, w leczeniu możesz zastosować następujące leki z wyjątkiem: Adrenaliny Amiodaronu Atropiny Tlenu Jako zespół pogotowia ratunkowego przyjeżdżasz do pacjenta, który zadzwonił po pomoc w związku z pojawieniem się silnego bólu w klatce piersiowej. W chwili przybycia pacjent leży na podłodze a świadek zdarzenia prowadzi uciskanie klatki piersiowej. Stwierdzasz zatrzym...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,