plik doc

wyklad

Wiedza naukowa jest warunkowa - "jeśli coś to następuje coś", jest wiedzą żywą bo ulega zmianom. Rodowód psychologii : - wyjście od doświadczeń potocznych - filozofia (pytania natury ontologicznej) - Ontologia, w filozofii, zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613), nauka o "pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu nauka o bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego, cokolwiek istnieje, czyli "tego, co jest", zarówno w sferze realnej - prz...

plik docx

test chirurgia

1. Podaj definicję rany. 2. Objawy ran: a) ból, krwawienie b) rozejście się brzegów rany, krwawienie, ból, wstrząs oligowolemiczny c) wstrząs oligowolemiczny, ból d) krwawienie, wstrząs oligowolemiczny 3. Rana zadana ostrym przedmiotem o tnącym brzegu np. brzytwa , żyletka. Ma szeroki otwór zewnętrzny, równe brzegi, mocno krwawi. Jaki to rodzaj rany: a) rana tłuczona b) rana miażdżona c) rana kłuta d) rana cięta

  1. Podaj defi...

plik doc

odżywianie

WYBRANA RODZINA W ODNIESIENIU DO DZIEDZINY ŻYCIA JAKĄ JEST ODŻYWIANIE SIĘ.
W OPARCIU O DOSTĘPNĄ LITERATURĘ ORAZ WŁASNE OBSERWACJE PRZEDSTAW CZYNNOŚCI JAKIE PODEJMUJE WYBRANA RODZINA W ODNIESIENIU DO DZIEDZINY ŻYCIA JAKĄ JEST ODŻYWIANIE SIĘ. Żywność, sposób jej spożywania i czynności z nią związane są trwałym elementem historii rozwoju ludzkości, stanowią swoisty środek umożliwiający człowiekowi zarów...

plik pdf

Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia

Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia (klasyfikacja, patofizjologia, postępowanie)
Michał Zaprzałka Zadania skóry Rany Bariera przed wpływem środowiska zewnętrznego Regulator temperatury ciała ukrwienie parowanie Regulator zawartości wody w ustroju Wydalanie niektórych produktów przemiany materii Narząd zmysłu Rana – skutek zranienia zewnętrznego Rodzaje ran: otarcia, rany cięte, szarpane, kłute, miażdżone, postrzałowe, kąsane, ukąszenia przez jadowite węże i...

plik doc

Zasady opatrywania ran

Zasady opatrywania ran
Metody i zasady opatrywania ran. Rodzaje stosowanych środków opatrunkowych. Pojęcie opatrunku i opatrywania ran obejmują cały zakres metod postępowania w rozmaitych obrażeniach ciała lub schorzeniach. Rana – jest to przerwanie ciągłości skóry połączona z ubytkiem tkanek. Jeżeli dochodzi do uszkodzeń głębszych obejmujących tkankę mięśniową, układ kostny lub organy wewnętrzne to wówczas mamy do czynienia z tzw. Ranami powikłanymi. Spotykamy się z różną k...

plik doc

Zasady opatrywania ran

Zasady opatrywania ran
Metody i zasady opatrywania ran. Rodzaje stosowanych środków opatrunkowych. Pojęcie opatrunku i opatrywania ran obejmują cały zakres metod postępowania w rozmaitych obrażeniach ciała lub schorzeniach. Rana – jest to przerwanie ciągłości skóry połączona z ubytkiem tkanek. Jeżeli dochodzi do uszkodzeń głębszych obejmujących tkankę mięśniową, układ kostny lub organy wewnętrzne to wówczas mamy do czynienia z tzw. Ranami powikłanymi. Spotykamy się z różną k...

plik doc

Kilka słów o kobietach. O pracy kobiet.E.Orzeszkowa

artykuł Orzeszkowej na temat sytuacji kobiet w pozytywizmie, intertekst do \" Marty\"
ELIZA ORZESZKOWA Kilka słów o kobietach. O pracy kobiet1 Gdybyśmy zostali zapytani: na jakich drogach działalności ludzkiej kobieta ze względu na przyrodzone zdolności swoje i pozycję swą społeczeńską pracować może i ma prawo? - odpowiedzielibyśmy tak samo, jak w kwestii nauk mających być udzielanymi kobietom: na wszystkich tych, które stoją otworem przed mężczyznami, na wszystkich, na których człowiek s...

plik doc

proces pielęgnacji

po cięciu
Położnica M.P., lat 38 w 0 dobie po cięciu cesarskim. Ciążą III, poród II. Pierwsze dziecko syn, lat 3,5; ciąża została również rozwiązana cesarskim cieciem z powodu ułożenia pośladkowego płodu. II cesarskie cięcie zostało wykonane w trybie nagłym z powodu zagrożenia zamartwicy płodu. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Do jamy brzusznej założono dren, do którego sączy się krwista wydzielina. Cesarskie cięcie wykonano w 41 tygodniu ciąży. Położnica urodziła noworodka płci żeńs...

plik docx

kultura języka

podstawy kultury języka

Kultura języka -wykład 20 h dr Aleksandra Szczepanek

2.X 2010

Język- system znaków służących do komunikacji jest systemem społecznym jest narzucony przekazywany przez pokolenia jest zjawiskiem historycznym niezmiennym, w którym zachodzą procesy zmieniające język jest tworem żywym podlegającym z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,