plik doc

Higiena rąk w warunkach szpitalnych

II rok Pielęgniarstwa, notatki na kartkówki z praktyk
Higiena rąk personelu w warunkach szpitalnych Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek Zakażenia szpitalne ( HAI - Hospital Acquired Infection) to zakażenia powstałe w czasie hospitalizacji chorego; dotyczą one średnio 1 na 9 pacjentów powodując cierpienie lub śmierć oraz istotny wzrost kosztów leczenia. Koszty bezpośrednie HAI:       koszty leczenia       przedłużony pobyt w szpitalu   &nbs...

plik doc

Traktaty kończące pierwszą wojnę światową

Jak wyżej
TRAKTATY KOŃCZĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ Pokój Wilsona - Nazwą 14 punktów Wilsona określa się program pokojowy, który przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do Kongresu amerykańskiego prezydent Woodrow Wilson. Oto te punkty: "Naszym programem jest program pokoju światowego. Program ten - naszym zdaniem jedynie możliwy - jest następujący: 1. - Porozumienia pokojowe jawnie zawarte, po których nie będzie już żadnych, bez względu na ich naturę, porozumień tajnych, dyplomacja zaś będzi...

plik doc

XX-lecie międzywojenne, ogólna charakterystyka

Charakterystyka epoki
XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE - ogólna charakterystyka epoki       Periodyzacja i tło historyczne: Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w świecie, natomiast Stany Zjednoczone ugrun...

plik doc

?Terapeuta zajęciowy jako osoba w interakcji z pacjentem?

praca zaliczeniowa - terapia zajęciowa
Postępy fizjologii, neurologii, psychologii i innych nauk medycznych sprawiły, że dzisiaj na osobę niepełnosprawną nie patrzy się jak na całkowicie bierną, wegetującą w łóżku lub na wózku inwalidzkim a duże znaczenie obok rehabilitacji i leczenia podstawowego zyskała aktywność chorego. Aktywność, która przyczynia się do przywrócenia zdrowia i sprawności człowiekowi, umożliwiając mu włączenie się na równych z innymi prawach do życia społecznego. W miar...

plik doc

Barok - charakterystyka

Barok
Barok - charakterystyka epoki.. Nazwa epoki i granice czasowe Nazwa "barok" pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie. Miano epoki byłoby więc zarazem metaforą jej samej: niezwykłej i dziwnej. Barok, w najszerszym tego słowa znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. W polskiej historii literatury termin barok ma...

plik doc

charakterystyka emocji


CHARAKTERYSTYKA EMOCJI Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia ?emocja?. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej: cieszy się, kocha, smuci, gniewa, cierpi. I właśnie to przeżywanie stosunku do siebie samego i do otoczenia, to właśnie emocje i uczucia. Wynika więc z tego wszystkiego, że procesy emocjonalne r...

plik odt

Charakterystyka podstawowych diet

krótko,zwięźle i na temat o dietach.Praca samokształceniowa
Katarzyna Mizera       1 ZP 7/8- I Rok I Semestr-Zaoczne CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH DIET STOSOWANYCH W PROFILAKTYCE I LECZENIU Słowo dieta jest pochodzenia greckiego, oznacza ono specjalny sposób odżywiania się z określeniem jakości i ilości pokarmów. Dieta dotyczy szczególnie ludzi chorych, ma znaczenie lecznicze i profilaktyczne. Przez normalną dietę rozumiemy taki dobór pokarmów, który zapewnia ustrojowi...

Ostatnie wyszukiwania