plik pdf

L03NEFiR

Lista 3 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 3 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Równania macierzowe, wektory i wartości własne macierzy A1. Rozwiązać układy równań z zadania A1. z listy 1 metodą macierzy odwrotnej. A2. Obliczyć macierze odwrotne dla macierzy z zadania A1. z listy 2 (o ile, oczywiście, istnieją). A3. Znaleźć macierz X spełniającą równanie AXB = C dla: a) A =   1 2 , B = 3 5    2 1   1 1 , C =     1 3   3 8...

plik pdf

modele liniowe rozwoju człowieka

rozwoj liniowy wg j trempaly,teorie warunkowania, nabywanie mowy,
Modele liniowe rozwoju człowieka Modele liniowe – teorie mechanistyczne Odrzucenie koncepcji zmian stadialnych Zmiany rozwojowe – ciągłe zmiany ilościowe Zmiany raczej nieukierunkowane – kształtują się w sposób plastyczny, zależny od ograniczeń biologicznychi rodzaju doświadczeń ROZWÓJ LINIOWY wg J. Trempały rozpatrywany jest liniowo jako ciągły proces nabywania/kumulowania doświadczeń i/lub radzenia sobie z nimi podporz...

plik doc

Matma ćwiczenia z Płuciennikiem

matma
Na samym początku nauki przyswoisz podstawy analizy matematycznej. Między innymi nauczysz się badać zachowanie funkcji jednej zmiennej. Będziesz się zastanawiał, kiedy Twoja funkcja będzie rosła, a kiedy będzie malała, kiedy osiągnie lokalnie największą wartość, a kiedy najmniejszą. Jeżeli dowolne zjawisko ekonomiczne, np. przyrost wielkości popytu (zmienna zależna f(x)) uzależnisz od dochodów ludności (zmienna niezależna x), to będzie Ciebie interesowało, przy jakich dochodach popyt...

plik pdf

teoria sprezystosci


PODSTAWY LINIOWEJ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI • Przestrzenne zadanie brzegowe teorii sprężystości Metody rozwiązywania zadań brzegowych teorii sprężystości Rozwiązanie płaskiego zadania brzegowego teorii sprężystości w naprężeniach Rozwiązanie płaskiego osiowosymetrycznego zadania brzegowego teorii sprężystości w przemieszczeniach Naprężenia kontaktowe • • • • Przestrzenne zadanie brzegowe teorii sprężystości Klasyczna, liniowa teoria sprężystości jest mechaniką ciała (ośrodka) odkształca...

plik pdf

sprezynki


PODSTAWY LINIOWEJ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI • Przestrzenne zadanie brzegowe teorii sprężystości Metody rozwiązywania zadań brzegowych teorii sprężystości Rozwiązanie płaskiego zadania brzegowego teorii sprężystości w naprężeniach Rozwiązanie płaskiego osiowosymetrycznego zadania brzegowego teorii sprężystości w przemieszczeniach Naprężenia kontaktowe • • • • Przestrzenne zadanie brzegowe teorii sprężystości Klasyczna, liniowa teoria sprężystości jest mechaniką ciała (ośrodka) odkształca...

plik doc

choroby tarczycy

praca nt choroby tarczy+ pielegnacja
Anatomia i fizjologia tarczycy Tarczyca - nieparzysty gruczoł wydzielania wewnętrznego umiejscowiony u człowieka w przednio-dolnej części szyi. Zbudowany jest z dwóch płatów bocznych połączonych wąską cieśnią (węziną). Czasami występuje także trzeci płat ? piramidowy. Boczne płaty tarczycy sięgają: ku górze ? do połowy wysokości chrząstki tarczowatej krtani, ku dołowi ? piąta chrząstka tchawicy, bocznie ? pęczek naczyniowo-nerwowy szyi, ku...

plik docx

anatomia i fizjologia tarczycy

Anatomia i fizjologia tarczycy Diagnostyka Choroby tarczycy Wole obojętne Zapalenie tarczycy Nowotwory złośliwe tarczycy Nadczynność tarczycy Niedoczynność tarczycy Opieka okołooperacyjna

Anatomia i fizjologia tarczycy

Tarczyca - nieparzysty gruczoł wydzielania wewnętrznego umiejscowio...

plik pdf

skrecanie


SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH Skręcanie występuje wówczas, gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego, zwanego wałem. Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami sił oraz różne sposoby przedstawiania momentów skręcających ten wał. Na kolejnym rysunku pokazano niejednoznaczne oznaczania kierunków momentów, przyczyniać się do błędnej interpretacji. Niejednoznaczne określanie momentów Momenty skręcające wał. Różne metody zaznaczania momentów s...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,