plik doc

układ zmiennych - nieśmiałość


Temat pracy: społecznego przez młodzież nieśmiałą Przedmiot badania: Różnice występujące w percepcji wsparcia społecznego u młodzieży nieśmiałej i niecechującej się nieśmiałością. Typ zmiennej Nazwa zmiennej Wskaźniki zmiennej Zmienne zależne Kwestionariusz Nieśmiałości dla Dzieci i Młodzieży (Kwestionariusz N, 1995) Raya Croziera w adaptacji Stanisławy Tucholskiej (2007) Kwestionariusz „N” zawiera 26 pozycji, pośród których 21 twierdzeń ujmuje nieśmiałość wprost, a pozostałe 5 prze...

plik doc

psychologia ogólna

Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole.
TESTY INTELIGENCJI, TECHNIKI BADAWCZE Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole. * założenie podst...

plik doc

Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt


1 Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1.       Wprowadzenie do psychologii społecznej ..................................................................................................... 2 2.       Metodologia: proces przeprowadzania badań ............................................................................................... 3 3.       Dysonans pozna...

plik doc

psychologia formanski


mgr psych. Jacek Formański Podręcznik dla szkót medycznych Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL ? Copyright by Jacek Formański 1998, 2000, 2003 ? Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, 2000, 2003 SPIS TREŚCI Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione....

plik docx

algorytm glikemii

...

Algorytm pomiaru glikemii dla pacjenta z cukrzycą

PRZYGOTUJ ZESTAW

plik docx

algorytm glikemii

...

Algorytm pomiaru glikemii dla pacjenta z cukrzycą

PRZYGOTUJ ZESTAW

plik doc

Elastyczność podaży i popytu pytania testowe

podaż, popyt
PYTANIA TESTOWE - Elastyczność popytu i podaży   1. Jak wykazują empiryczne szacunki, popyt na kawę określonej marki jest wysoko nieelastyczny. Jak reagują przychodyhurtowni kawy po 10 % zmianie jej ceny ? a. wzrost ceny nie ma wpływu na obroty hurtowni, b. wzrost ceny wywołuje wzrost obrotów, c. wzrost ceny wywołuje spadek obrotów, d. spadek ceny wywołuje spadek obrotów, e. spadek ceny wywołuje wzrost obrotów.   2. Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej podaży wynosi...

plik doc

testy z anestezjologii


Anestezjologia – pytania testowe.       Najczęściej spotykana przyczyna Ostrej Niewydolności Oddechowej to:       Hipoksemiczna       Hipowentylacyjna       Hiperwentylacyjna       Wszystkie fałszywe       Wymień pozapłucne przyczyny ostrej niewydolności oddechowej:       Choroby OUN i rdzenia kręgowego       Uszkodzenie nerwów ruchowych     &...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,