plik doc

Pytania testowe na egzamin na uprawnienia w geodez


Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego.       Proszę opisać w kolejności jakie prace geodezyjne należy wykonać, aby inwestor mógł wprowadzić na budowę rezydencji wykonawcę prac budowlanych oraz jakie dokumenty geodezyjne powinien geodeta przekazać inwestorowi?       Przystosowanie istniejących map do określonych zadań gospodarczych wymaga oceny ich aktualności i jakości...

plik doc

Pytania na Egzamin z Termodynamiki

Pytania na Egzamin z Termodynamiki
PYTANIA Z PODSTAW TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ NA EGZAMIN ! 'N'       Co to jest stan termodynamiczny?       W jaki sposób określa się w termodynamice ilość substancji?       Co to jest umowny metr sześcienny?       Jakie są związki między ilościami substancji wyrażonymi w różnych jednostkach?       Co to jest Zerowa Zasada Termodynamiki?       Co to jest te...

plik doc

Podstawy Transmisji Danych - pytania na egzamin

Podstawy Transmisji Danych (PTD) - pytania na egzamin dla USM 2006/2007
SUM  SKISR  PTD Spis zagadnień ułatwiających przygotowanie do egzaminu 2006/2007       Elementy systemu transmisji danych (wyjaśnić rolę poszczególnych bloków)       Charakterystyka pasma podstawowego       Widmo okresowego przebiegu prostokątnego:       Częstotliwości prążków widma             kształt obwiedni wid...

plik doc

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel.

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII. NOWORODEK DONOSZONY- DEFINICJA, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE. OPIEKA NAD NOWORODKIEM NA SALI PORODOWEJ I W PIERWSZYCH DNIACH ŻYCIA. PRZYSTOSOWANIE NOWORODKA DO ŻYCIA ZEWNĄTRZ MACICZNEGO. ŻÓŁTACZKA OKRESU NOWORODKOWEGO. NOWORODEK URODZONY PRZEDWCZEŚNIE- DEF., CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, ZAGROŻENIA. NOWORODEK HYPO- I HYPERTROFICZNY- PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA. NAJCZĘSTSZE SCHORZ...

plik doc

pytania i odpowiedzi z psychologii


PYTANIA Z PSYCHOLOGII : 1.Co to jest psychologia? Psychologia (od gr. psyche = dusza, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) jest nauką empiryczną, zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. W zasadzie psychologia dotyczy ludzi, ale mówi się o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwi...

Ostatnie wyszukiwania