plik pdf

Zagadnienia dyplomowe - PWSZ Legnica [2006] - Informatyka

Opisane zagadnienia dyplomowe z Informatyki (E-business i techniki internetowe) - PWSZ Legnica [2006]
1. Wskaźniki w języku C: deklarowanie, inicjowanie, wykorzystanie, typy, arytmetyka Definicja wskaźników. Wskaźnik jest zmienną, która zawiera adres (wskazanie) początku dowolnego obszaru w pamięci komputera,(np. może być to adres obszaru danych lub adres kodu programu) Ogólna postać definicji wskaźnika: typ_danych* identyfikator wskaźnika; Najczęściej używane są wskaźniki zawierające adr...

plik docx

Bezpieczeństwo państwa, dr Grzegorz Kwaśniak, PWSZ Nysa

T1. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w I poł XXw. www.geopolityka.org.pl Geopolityka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego (rzeźba, pokrycie terenu oraz klimat) na zachowania polityczne narodu Geostrategia - dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu środowiska geograficznego na zachowania polityczne narodów w procesie realizacji ich interesów narodowych przy użyciu siły NAJWAŻNIEJSZE KONCEPCJE GEOPOLITYCZNE POLSKI OKRESU MIĘD...

plik doc

pytania obrona pwsz

obrona 2015
Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów pedagogika I stopień, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2011 – 2014 Pytania związane z kierunkiem studiów       Omów wybrane koncepcje filozoficzne, w tym koncepcje człowieka oraz udowodnij, że istnieją filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia.       Omów wybrane koncepcje psychologiczne stanowiące teoretyczne p...

Ostatnie wyszukiwania