plik doc

Ekologia

1
EKOLOGIA ? jest młodą nauką, której podstawy sformułował w XIX w. (1869r.) niemiecki biolog Erst Haecker. On pierwszy powiedział, że ekologia jest nauka o organizmach w ich środowisku życia. Ekologia nauka o biologii środowiska; Ekologia ? nauka zajmująca się ilościowym i jakościowym rozmieszczeniem grup organizmów na Ziemi ( Odum, USA.); Ekologia ? zajmuje się życiem organizmów w ich naturalnym lub zmienionym przez człowieka środowisku. Bada wpływ wzajemny organizmów (Polska); Ekolodzy:...

plik doc

Ekologia

2
EKOLOGIA ? jest młodą nauką, której podstawy sformułował w XIX w. (1869r.) niemiecki biolog Erst Haecker. On pierwszy powiedział, że ekologia jest nauka o organizmach w ich środowisku życia. Ekologia nauka o biologii środowiska; Ekologia ? nauka zajmująca się ilościowym i jakościowym rozmieszczeniem grup organizmów na Ziemi ( Odum, USA.); Ekologia ? zajmuje się życiem organizmów w ich naturalnym lub zmienionym przez człowieka środowisku. Bada wpływ wzajemny organizmów (Polska); Ekolodzy:...

plik doc

Ekologia

wyk
Ekologia ? przyjazna środowisku dyscyplina biologiczna ; (ekos- dom, logia ?nauka) 1)jest to część biologii ma własne problemy i własną metodykę zajmuje się życiem roślin i zwierząt w ich naturalnych warunkach. 2)nauka która zajmuję się zagadnieniem liczebnego rozmieszczenia roślin i zwierząt na ziemi 3)życie organizmów w ich własnym domu (naturalnym środowisku) 4)zajmuje się praktycznymi metodami ekologicznymi. Ochrona środowiska- zajmuje się technicznym metodami ekologii, jest...

plik doc

Biomedyka1

Biomedyka
BIODYNAMIKA ?wykład 1 Literatura: ?Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania? T i J Śniecińscy ?Biologia rozwoju człowieka? A. Kuśka SENS ŻYCIA Każdy chce żyć jak najdłużej, w komforcie psychofizycznym Sukces prokreacyjny DARWIN Zasada świata ? jeśli od razu nie jest stworzony w doskonałej postaci ? jest nieustannie powielane; selekcja. Dlatego jedynym celem życia każdego osobnika jest płodzenie potomstwa, a celem świata by tak rzec, jest to potoms...

plik doc

patomorfologia

Irok
Patomorfologia ogólna i szczegółowa Jan Bręborowicz Zakład Patologii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Historia Pathos - cierpienie; logos nauka Patomorfologia i patofizjologia Rudolf Virhov - anatomia patologiczna; patologia komórkowa Rokitansky, Brodowski, Paszkiewicz, Laskowski Lubarsch, Skubiszewski, Groniowski Metody pracy patomorfologii Sekcja zwłok badanie histopatologiczne badanie cytologiczne - cytologia złuszcz...

plik doc

Biofizyka

Konspekty z biofizyki.
Fizyka i biologia to dwie podstawowe nauki przyrodnicze różniące się przedmiotem zainteresowań i metodyką badań. Fizyka - materia nieożywiona, Biologia - materia ożywiona fizyka opisuje właściwości materii i zjawisk ilościowo za pomocą wielkości fizycznych. Odkrywane między wielkościami zależności funkcyjne sformułowane są w prawa ilościowe wyrażające się za pomocą wzorów matematycznych. Biologia stosuje metody jakościowego opisu właściwości obiektów biologicznych....

plik doc

PSYCHOLOGII

Behawioryzm, warunkowanie instrumentalne, klasyczne itp.
ZALICZENIE Z PSYCHOLOGII OPRACOWANE PYTANIA (ZAGADNIENIA) ? semestr I PSYCHOLOGIA OGÓLNA ZADANIA I ZWIĄZKI Z INNYMI NAUKAMI Psychologia ? nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. W zasadzie psychologia dotyczy ludzi, ale mówi się o ps...

plik doc

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

1. Co to jest Biologia i czym się zajmuje? Biologia jest to nauka o życiu (z grckiego: bios ? życie, logos ? nauka). Główne kierunki badań biologicznych: ? podział ze względu na przedmiot badań obejmuje: zoologię (naukę o zwierzętach), botanikę (naukę o roślinach), antropologię (biologię istot człowiekowatych i współczesnego człowieka), mykologię (naukę o grzybach), protistologię (naukę o organizmach jednokomórkowych, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), mikrobiologię (naukę o bakteriach);...

plik doc

praca z uczniem zdolnytm

praca z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym Konspekt zajęć dodatkowych Temat : Czy rośliny się poruszają ? 1. Cele lekcji : -wyjaśnienie sposobu ruchu roślin -poznanie hormonów roślinnych - umiejętność rozpoznawania i nazywania ruchów roślin - posługiwanie się terminologią biologiczną 2. Środki dydaktyczne - rośliny na parapecie ( najlepiej Skrzydłokwiat kwiecisty lub inna roślina ) - korzeń pietruszki/ marchewki z kiełkującymi liśćmi - nóż, wykałaczka, nitka, woda...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,