plik odt

Punkcja mostka algorytm postępowania

algorytm postępowania, punkcja mostka
Punkcja szpiku Lekarz: przekazanie wyczerpującej informacji na temat wskazań i powikłań choremu, ↓ uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na wykonanie zabiegu i podania znieczulenia,             ↓ w razie potrzeby zaordynowanie leku uspakajającego przed punkcja mostka,             ↓ sprawdza wyniki badań laboratoryjnych,...

plik pdf

konikopunkcja i odbarczanie odmy prężnej


Medyczne Czynności Ratunkowe cz I Konikopunkcja Cele Kształcenia • • • • 1. Utrwalenie wiedzy z zakresu wykonania zabiegu konikopunkcji Poznanie wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu Pokazanie techniki wykonania zabiegu konikopunkcji uwzględniając gotowy zestaw Poznanie możliwych powikłań podczas wykonywania zabiegu konikopunkcji Wstęp W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane...

plik doc

Interpunkcja w sportowych tekstach prasowych

Praca z Kultury Języka o interpunkcji w tekstach nt. sportu
Szymon Makuch Interpunkcja w sportowych tekstach prasowych Uwagi ogólne Omawianie problemu interpunkcji w sportowych tekstach prasowych wypada zacząć od przypomnienia podstawowej definicji - Interpunkcja, zwana też przestankowaniem, to zbiór znaków interpunkcyjnych (przestankowych) i zasad ich używania w piśmie Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wr...

plik doc

Punkcja mostka, opłucnej, otrzewnej

Notatki opisujące punkcję mostka, opłucnej i otrzewnej
PUNKCJA – pobieranie żywych tkanek do badania mikroskopowego CEL:       diagnostyczny – pobranie lub usunięcie wydzieliny       lecznicze –wstrzyknięcie leku PŁYN PRZESIĘKOWY Płyn nie związany ze stanem zapalnym PŁYN WYSIĘKOWY Płyn powstający z powodu zmian zapalnych ZADANIA PIELĘGNIARKI - przygotowanie pacjenta do badania (mocz, ogolenie) - obserwowanie pacjenta - postępowanie ze sprzętem...

plik doc

Proces pielęgnowania w Hypotrofii

Proces pielęgnowania w Hypotrofii płodu
Proces pielęgnowania w Hypotrofii płodu PROBLEM PLAN PIELĘGNACJI UZASADNIENIE 1. Niska masa płodu 1. dieta wysokobiałkowa, unikanie używek; 2. terapia spoczynkowa leżenie na boku; 3. immersja wodna; 4. USG; 5. leczenie farmakologiczne - kroplówki odżywcze (6 dni 10% Glukoza) - leki rozszerzające naczynia krwionośne (Medargin-Largina) - Prawidłowe odżywianie wpływa na rozwój płodu; - lepszy przepływ krwi matka-dziecko; - rozszerzenie nacz...

plik pdf

Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat

Schemat badania fizykalnego pacjenta urazowego. Polecam.
Badanie fizykalne pacjenta urazowego Schemat postępowania ratownika medycznego ETAPY POSTĘPOWANIA RATOWNICZEGO  Szybka ocena sytuacji  Wstępna ocena kliniczna i resuscytacja  Wtórna ocena kliniczna i leczenie wstępne  Leczenie specjalistyczne Szybka ocena sytuacji 1. Czy miejsce jest bezpieczne? 2. Czy ambulans jest postawiony prawidłowo? 3.Czy potrzebne są dodatkowe zespoły? Wstępna ocena kliniczna i resuscytacja ABCDE...

plik doc

diagnostyka prenatalna

diagnostyka prenatalna
DIAGNOSTYKA PRENATALNA- ma na celu ocenę prawidłowego rozwoju anatomicznego i fizjologicznego płodu, w tym wykrywania wad rozwojowych i chorób genetycznie uwarunkowanych. 8% ciąż- ryzyko wystąpienia chorób genetycznych. 50% wad rozwojowych jest uwarunkowana wieloczynnikowo, 7,5% jednogenowo, 6,5% aberracje chromosomalne. Techniki badań prenatalnych są inwazyjne (biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza, fetoskopia). Nieinwazyjne: USG, badanie dopplerowskie stosowa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,