plik doc

zaburzenia psychiczne i psychotyczne

psychologia kliniczna
?Zaburzenia psychiczne i psychotyczne Psychotyczne to takie które w sposób jaskrawy odbiegają od normy, człowiek nie odpowiada w sposób formalny za swoje czyny. Zwykle związane z chorobą psychiczną albo krótkotrwałą niedyspozycją psychiczną. W nieznacznym stopniu podlegają kontroli intelektualnej lub jej nie podlegają Psychiczne są natomiast uznane za przejaw choroby psychicznej. Jest to utrata umiejętności efektywnego reagowania przez organizm człowieka na bodźce ge...

plik doc

Temat: Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów psychozy poporodo

W przekazie międzypokoleniowym oraz w środkach masowego przekazu macierzyństwo jest często ukazywane jako bardzo radosne doświadczenie. Z najnowszych badań wynika jednak, że dla wielu kobiet ciąża, poród oraz macierzyństwo nie jest tak wspaniałym przeżyciem jak pokazują nam media i jak powszechnie się sądzi. Od urodzenia dziecka wszystko zmienia się w życiu młodej matki, rodziny, i to nieodwracalnie. Nie zawsze kobieta dowiadując się o tym, że zostanie matką jest na to przygotowana. Wiad...

plik doc

Baby blues

choroby o podłożu psychicznym w połogu
Ciąża i poród wnoszą w życie każdej kobiety bardzo duże zmiany zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, socjalnej i duchowej. Oboje z partnerem muszą podjąć nowe role, szeregu zmian wymaga ich dotychczasowe życie. Zaczynają pojawiać się nowe obowiązki, a co za tym idzie i nowe konflikty. W pierwszych godzinach po porodzie u matki, obok poczucia szczęścia i ciekawości swojego dziecka, często występuje uczucie zmęczenia, lęku, bólu, a czasem winy jeśl...

plik doc

baby blues

Choroby o podłożu psychicznym w połogu
Ciąża i poród wnoszą w życie każdej kobiety bardzo duże zmiany zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, socjalnej i duchowej. Oboje z partnerem muszą podjąć nowe role, szeregu zmian wymaga ich dotychczasowe życie. Zaczynają pojawiać się nowe obowiązki, a co za tym idzie i nowe konflikty. W pierwszych godzinach po porodzie u matki, obok poczucia szczęścia i ciekawości swojego dziecka, często występuje uczucie zmęczenia, lęku, bólu, a czasem winy jeśl...

plik doc

Psychologia

Podstawowe wiadomosci z psychologii
Psychologia jako nauka pojawiła się w XVIII w (psycho- dusza, logos- nauka) nauka o wiedzy człowieka. Duszę rozumiano jako zespół przeżyć. Pierwsze laboratorium powstało w 1879r. stworzył je Wilhem Wundt, uważał że psychologia jest nauką o elementach światowego doświadczenia- Świadomości. W szerokim znaczeniu psychologia zajmuje się powstaniem i przebiegiem procesów psychicznych, stanami i cechami psychicznymi człowieka i jego zależnością od wew. organi...

plik docx

psychopatologia

ściąga

2

PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ jest to zespół twierdzeń, które opisują zaburzenia zachowania i funkcji somatycznych; wyjaśniają biopsychospołeczny mechanizm tych zaburzeń określając przyczyny i uwarunkowania zaburzeń i zdrowia. Przedmiot dzieli się na dwa skła...

plik doc

edukacja zdrowotna

wpływ alkoholu na organizm ludzki
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ Prowadzący: Uczestnicy: pacjenci Oddziału Męskiego (uzależnieni od alkoholu), w wieku od 25 do 50 lat. Miejsce: Szpital (świetlica). Termin, czas: 08.03.2014 r., czas trwania - cykl trzygodzinny po 1h. Temat: Powikłania somatyczne i psychiatryczne w przebiegu uzależnienia od alkoholu. Cel spotkania: nadrzędnym celem jest uzyskanie przez pacjentów wysokiego poziomu                ...

plik doc

edukacyjny program zdrowotny

edukacja zdrowotna = alkoholizm wpływ alkoholu na psychikę i ciało
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ Prowadzący: Uczestnicy: pacjenci Oddziału Męskiego (uzależnieni od alkoholu), w wieku od 25 do 50 lat. Miejsce: Szpital (świetlica). Termin, czas: 08.03.2014 r., czas trwania - cykl trzygodzinny po 1h. Temat: Powikłania somatyczne i psychiatryczne w przebiegu uzależnienia od alkoholu. Cel spotkania: nadrzędnym celem jest uzyskanie przez pacjentów wysokiego poziomu       &...

plik docx

Konformizm - wpływanie na zachowanie

Konformizm – pochodzi od łacińskiego słowa „conformo” nadaję kształt. Psychoza tłumu – dostosowanie się do zachowania innych ludzi bez prawdziwego;Normy społeczne- to ukryte lub wyrażone wprost czyli jasno sprecyzowane reguły grupy, które dotyczą akceptowanych zachowań,

Konformizm wpływanie na zachowanie.

1.Konformizm

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,